+359886575720 / +359882272125

Прекратяване на трудовото правоотношение. Съкращения в щата. Прилагане на 7 различни начина на прекратяване на трудовото правоотношение - Best Seller!

Прекратяване на трудовото правоотношение. Съкращения в щата. Прилагане на 7 различни начина на прекратяване на трудовото правоотношение - Best Seller!

Резюме

ПРЕДСТАВЯНЕ Особености при прекратяване на трудови договори в условия на извънредно положение. Как работодателя да организира и проведе законосъобразно съкращения в щата. Право на работодателя на подбор – основания, процедури, документи. Прекратяване на трудовото правоотношение поради спиране на работа за повече от 15 дни. Прекратяване на трудовото правоотношение поради липса на качества на работника за ефективно изпълнение на работата. Прекратяване на трудовото правоотношение поради обективна невъзможност за изпълнение на трудов договор. Най-чести грешки, допускани от екипа на работодателя. ПРОГРАМА ● Права и задължения на работодателя и на служителя при прекратяване на трудовото правоотношение ● Нормативна уредба на съкращението на щата и намаляване на обема на работата ● Право на работодателя на подбор ● Позиция на работодателя при обжалване на заповед за съкращаване в щата ● Прекратяване на трудов договор сключен със срок за изпитване ● Прекратяване на трудовото правоотношение поради: спиране на работа за повече от 15 дни; липса на качества на работника за ефективно изпълнение на работата; когато работникът не притежава необходимото образование или професионална квалификация за изпълняваната работа; поради промяна на изискванията за изпълнението на длъжността, ако работникът не отговаря на тях; поради обективна невъзможност за изпълнение на трудов договор ● Действия на работодателя при възстановяване на работа на уволнен работник ● Закрила на работника при прекратяване на трудовото правоотношение ● Преодоляване на закрилите при прекратяване на трудовото правоотношение ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 1 ден (6-8 уч.ч)

Лектори

Място

Контакти