+359886575720 / +359882272125

Превенцията на професионалните рискове – път към безопасните и здравословни условия на труд във фирмите и организациите

Превенцията на професионалните рискове – път към безопасните и здравословни условия на труд във фирмите и организациите

Резюме

Превенцията на професионалните рискове е основа на дейността и управлението на безопасните и здравословни условия на труд. Но за да осъществим тази превенция, преди всичко трябва да познаваме естеството и степента на професионалните рискове и от там пътищата и формите за тяхното елиминиране или минимизиране. Точно тук е огромната роля на инструктажите и обучението по безопасност и здраве при работа. Познанието е основата върху, която се гради цялостната дейност по безопасни и здравословни условия на труд и не случайно един от основните принципи на превенцията е нивото и качеството на обучението на работещите. Работната среда и по-точно факторите, които я характеризират твърде често са основен елемент определящ професионалните рискове. От там и важността за тяхното познаване, хигиенните изисквания, периодиката за контрол, пътищата за превенция. В Закона за здравословни и безопасни условия на труд императивно е залегнало изискването, че при наличие на риск за здравето и безопасността, който не може да се отстрани по друг начин, работещите трябва да бъдат оборудвани и да използват лични предпазни средства. Нещо повече, тези лични предпазни средства трябва да осигуряват защита срещу опасностите, да не са вредни за здравето и да не пречат на извършваната работа. Всички тези изисквания налагат едно добро познаване на личните предпазни средства, техните характеристики, защитните им свойства. Не на последно място е и задължението за запознаване на работещите, които ще ги ползват с начините за тяхното правилно ползване и съхранение. Какво ще научите:
 • - практически насоки за управлението и осигуряването на безопасни условния на труд
 • - как да осигурите максимална превенцията, за да избегнете професионалните рискове
 • - как да подготвите и съхранявате документацията по БЗР
 • - как да прилагате новите изменения в нормативната уредба
 • - как да оказвате адекватна Първа долекарска помощ
Такса за участие: 140 лв. първи участник и 100 лв. втори участник *Цената включва: такса участие, учебни материали на електронен носител, удостоверение за преминато ежегодно обучение по ЗБУТ, консултации с лекторите, конферентни разходи, 2 кафе-паузи, и ползване на паркинг и интернет в хотела Начин на плащане: по банков път - по предварително издадена проформа-фактура Допълнителни услуги:
 • Обяд на тристепенно меню – 21 лв. крайна цена
 • Учебни материали на хартиен носител – 18 лв. крайна цена
 • Възможност за настаняване в Хотел Експо - самостоятелна стая със закуска – 80 лв.
 • Двойна стая със закуска – 100 лв.

Лектори

Място

гр. София

гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО

гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО

Хотел Бест Уестърн Експо Плюс се намира на адрес: гр. София, бул. "Цариградско шосе" № 149. Бизнес хотел, който се намира само на няколко минути от Летище София и недалеч от центъра на града. Хотелът е в непосредствена близост до Интер Експо и Конгресен Център.

Програма

 • Ден 1
  • 09:00 - Регистрация на участниците.
  • 09:30
   • - Контрол по спазване изискванията по безопасност и здраве при работа. Практически насоки.
   • - Вътрешно-фирмена документация по БЗР – водене, съхранение, подреждане. Практически указания
  • 11:00 - Кафе-пауза
  • 11:30
  • - КУТ/ГУТ – организация, основни задължения, документация. Новите изменения в нормативната уредба
  • 13:00 - Обедна почивка.
  • 14:00
   • - Инструктажите и обучението по безопасност и здраве при работа – важен елемент от превенцията на професионалните рискове
   • - Работна среда – изисквания, срокове за контрол, мерки за превенция
  • 14:45
   • - Лични предпазни средства – видове, основни характеристика. Изисквания при избора на лични предпазни средства
  • 15:30 - Кафе пауза
  • 15:45
   • - Първа делекарска помощ (ПДП). Основни положения.
   • - Принципи, безопастност, спасителна верига.
   • - Контакт с пострадал.Нормални жизнени функции.
  • 16:30
   • - Мерки при третирането на различни видове наранявания и състояния – силни кръвотечения, ампутант, термични и химически изгаряния, топлинен удар, навяхвания и други.
  • 17:30 - Въпроси и дискусия

Контакти