+359886575720 / +359882272125

Промени в счетоводната отчетност на здравни и социални заведения, регламентирани с указанията на Министерството на финансите в ДДС №13 и 14 от 2013 г.

Промени в счетоводната отчетност на здравни и социални заведения, регламентирани с указанията на Министерството на финансите в ДДС №13 и 14 от 2013 г.

Резюме

Дългоочакваните промени и новият Сметкоплан за бюджетните организации са вече факт. В рамките на осем учебни часа, нашата лекторка с дългогодишен практически опит ще Ви запознае с основните промени в Сметкоплана и новите сметки, които трябва да използвате при счетоводната отчетност в бюджетната организация. Ползи от обучението:
 • Ще се запознаете с промените, които произхождат от новия Сметкоплан в сравнение с досегашно действащия;
 • Ще получите практически съвети и насоки как да извършвате законосъобразно Вашата работа;
 • Ще спестите време и средства, получавайки ценни съвети от реалната практика на Съдебната палата при счетоводното отчитане
Целева аудитория:
 • счетоводители;
 • директори;
 • зам.-директори.
Работен език:Български Цената включва:Такса обучение, персонални учебни материали на хартиен и електронен носител, консултации, конферентни разходи, 2 кафе-паузи, обяд и удостоверение. Редовна цена198 лв. – първи участник 165 лв. – втори участник Начин на плащане:Плащането се извършва по банков път по сметка на Академия Респонса по предварително издадена от нас проформа-фактура. НОЩУВКИ:Може да направим резервация за Вас на преференциални цени в: Хотел ЕкспоХотелът разполага с безплатен паркинг и wi-fi за участниците.Можем да Ви предложим настаняване в близки до залата хотели. Начин на записване:
 • Изпратете картата за записване на имейл адрес academy@responsa.bg или факс: 02/ 852 96 47
 • В рамките деня ще получите потвърждение с проформа-фактура.

Лектори

Място

гр. София, хотел Експо

гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО

гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО

Хотел Бест Уестърн Експо Плюс се намира на адрес: гр. София, бул. "Цариградско шосе" № 149. Бизнес хотел, който се намира само на няколко минути от Летище София и недалеч от центъра на града. Хотелът е в непосредствена близост до Интер Експо и Конгресен Център.

Програма

 • Ден 1
  • 09:00 - Регистрация на участниците.
  • 9:30
  • Организация на бюджетното счетоводство в здравните и социални заведения по отчетни групи.
  • Основни промени в в Сметкоплана на бюджетните организации спрямо досегашния Сметкоплан на бюджетните предприятия.
  • Капитализация (балансово признаване) на дълготрайни материали активи, отчитани до сега задбалансово. Специфични процедури и периоди за дълготрайните активи от група 22 "Дълготрайни активи, капитализирани в отчетна група (стопанска област) "Други сметки и дейности" и материалните запаси от подгрупа 302 "Материали".
  • 11:00 - Кафе-пауза
  • 11:15
  • Промени при признаването на приходи от помощи и дарения.
  • Обособяване на сметки за отчитане на вземания/ задължения за възстановяване на средства по донорски програми и свързани с тях лихви.
  • Класификационен разрез за финансовите активи и пасиви – "приходно-разходни" и "финансиращи" позиции.
  • Чести проблеми и грешки при здравните и социални заведения.
  • 13:00 - Обяд
  • 14:00
  • Сметки за разчети, корективи, трансфери и други взаимоотношения между бюджетни организации.
  • Сметки за операции с небюджетни предприятия от сектор "Държавно управление".
  • Задбалансова отчетност за бюджетните показатели "поети ангажименти" и "нови задължения за разходи".
  • Чести проблеми и грешки при здравните и социални заведения.
  • 15:30 - Кафе-пауза
  • 15:45
  • Задбалансова отчетност за отразяване на националното и друго съфинансиране по международни проекти.
  • Обхват на отчитане на публични вземания.
  • Обобщение на лекцията.
  • Чести проблеми и грешки при здравните и социални заведения.
  • 17:30 - Дискусия.Въпроси.Закриване на семинара.

Контакти