+359886575720 / +359882272125

Първа долекарска помощ - интерактивно

Първа долекарска помощ - интерактивно

Резюме

Представяме на Вашето внимание специализираният ни курс по Първа долекарска помощ. В дългогодишната ни работа със Служба по трудова медицина – Респонса Превент, установихме, че силно е подценена важността на адекватна реакция при инциденти; Рисковете са огромни и не си даваме сметка как буквално за минути може да променим съдбата на някой!  ЗА 2 МИНУТИ МОЖЕ ДА СПАСИМ ЧОВЕШКИ ЖИВОТ, ако знаем какво правим или за същите  2 МИНУТИ ДА ОТНЕМЕМ ЖИВОТ, ако не знаем какво правим. Акцентът ще бъде върху практическото оказване на Първа долекарска помощ. Ще се наблегне на най-честите инциденти в работна среда. Водещият лектор e Европейски шампион и съдия по ПДП, First Aid Convention in Europe. Ще наблегне на практическото показно на най-разпространените техники за оказване на първа долекарска помощ. Обучението ще бъде на разбираем и достъпен език без излишни термини!
НАЙ-ДОБРО ОБУЧЕНИЕ ОТ СЕРИЯ „ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ“, според участници преминали минимум 5 курса.

Практическата част позволява на участниците да упражнят:
 • оказване на помощ при задяване, чрез учебен тренажор;
 • сърдечен масаж и изкуствено дишане с учебен манекен;
 • работа с AED дефибрилатор (наличен на летища, в по-големи компании и молове)
 • т.нар. „вадене на език“ чрез нагледна демонстрация с помощ на учебна глава.
 • превръзки и обездвижвания;
 • вадене на кърлежи и много други.

Обучението се предлага в 3 варианта: ВАРИАНТ 1: 2 уч.часа - теория ВАРИАНТ 2: 2 уч.часа теория + 2 уч.часа практика ВАРИАНТ 3: 6 уч.часа - теория + практика + специализирана част

Лектори

Място

Програма

 • Ден 1

  ПРИМЕРНА ПРОГРАМА за 4 уч.ч.

  13:45   Откриване на семинара
  14:00 ТЕОРИТИЧЕСКА ЧАСТ
  • Определяне състоянието на пострадал– витални знаци, измерване на пулса, оценяване на пораженията, оценяване състоянието на съзнанието, освобождаване на телесни повърхности, поставяне в странично, стабилно положение.
  • Рани и наранявания– повърхностни, дълбоки, проникващи, съчетана и комбинирана травма, кръвоизливи, спиране на кървене.
  • Счупвания– закрити, открити, поведение, шиниране, преместване на пострадал.
  • Изгаряния– от контактни повърхности, от гореща вода, определяне и оценка на изгорената повърхност, поведение.
  • Поражения от електричество– разлика в пораженията, в зависимост от честотата и напрежението на електрическия ток, поведение.
  • Затрупване с тежести– оценка на състоянието на пострадалия, поведение.
  • Поведение при здравословни проблеми от общ характер– задух от белодробен и извън белодробен произход(инхалиране на чужди тела), остро настъпила коремна болка, остро настъпили болки в областта на крайниците.
  • Количествени и качествени промени в съзнанието.
  • Други видове нараняванияи състояния с техните признаци и ПДП.
  15:45 Кратка почивка
  16:00 ПРАКТИЧЕСКА ЧАСТ – интерактивна
  • Третиране на различни видове наранявания и състояния
  • CPR – практика сърдечен масаж на възрастен човек с манекен
  • Работа с дефибрилатор – AED Trainer
  • Работа с тренажор за задавяне
  • Демонстрация с глава за „вадене на език“
  • Упражнение на най-новите техники.
  17:30 Въпроси и дискусия

Контакти