+359886575720 / +359882272125

Работа с химични агенти

Работа с химични агенти

Резюме

● Характеристика на химичния агент, физични и химични свойства. ● Информационен лист за безопасност. ● Въздействие на химичния агент върху организма. ● Мерки за безопасност при работа. ● Първа помощ при злополука. ● Практически насоки; ● Мерки за ограничаване или премахване на въздействието на опасните химични агенти. Продължителност: 1 уч. часа

Лектори

Място

Контакти