+359886575720 / +359882272125

Работни места за всички възрасти – застаряваща работна сила

Работни места за всички възрасти – застаряваща работна сила

Резюме

● Демографски и социално-икономически аспекти на проблема в ЕС и БГ ● Предизвикателства при застаряването на работната ръка в Европа и в света. ● Политики, стратегии и програми за преодоляване на негативните последици. ● Свързани с възрастта мерки за БЗР и стратегии за рехабилитация. ● Съобразена с възрастта оценка на риска ● Насърчаване на трудоспособност и здраве на работното място ● Приспособяване на работата и работната среда ● Политика за връщане на работа ● Практически насоки; ● Стратегия на ЕАБЗР Продължителност: 2 уч. Часа

Лектори

Място

Контакти

гр. София 1172
ж.к. Дианабад, ул. Васил Калчев 2, Офис - Партер