+359886575720 / +359882272125

Работно време, почивки и отпуски. Възможности на работодателя за въвеждане на гъвкаво работно време - Best Seller!

Работно време, почивки и отпуски. Възможности на работодателя за въвеждане на гъвкаво работно време - Best Seller!

Резюме

ПРЕДСТАВЯНЕ Курсът е изцяло практически и слага акцент върху широките възможности на работодателя при използване на различните видове работно време, както и процедурите при ползване на почивки и отпуски. Често с няколко промени в режима на работата се наблюдават много положителни изменения както за работодателите, така и за служителите. Знаем добре, колко ценно е времето на всеки работодател и затова събрахме за Вас информацията на едно място. Ще разгледаме: ● Кои са неизползваните модели за организация на работното време? ● Какви са ползите за предприятието от въвеждане на гъвкави режими? ● Кои са новите и неизползвани форми на полагане на труд? ● Какви са процедурите при различните видове отпуски, които трябва да спазваме? ● Кои са вътрешните актове, касаещи работното време, почивките и отпуските? ● Какви са предизвикателствата при работа от разстояние – дистанционна работа, home office, телеуъркинг, надомна и т.н. ● Кои са новите моменти в договорите за дистанционна работа – здраве и безопасност, работно време, задължения и отговорност? ● Какво ще получите допълнително? ПРОГРАМА ● Редовно работно време ● Възможности на работодателя за удължаване и намаляване на работното време ● Непълно работно време ● Различните форми на непълна заетост и ползите за работодателя от използването им ● Режими на работно време ● Вътрешни актове на работодателя относно работното време ● Ненормиран работен ден ● Сумирано изчисляване на работното време ● Работно време с променливи граници ● Почивки и официални празници ● Видове отпуски ● Придобиване право на отпуск ● Ползване на отпуск, прекъсване на ползването, отлагане на ползването ● Възнаграждение по време на отпуск ● Отпуск при временна неработоспособност; поради бременност, раждане, осиновяване и отглеждане на дете ● Отпуск за повишаване на професионалната квалификация ● Вътрешни актове на работодателя относно почивките и отпуските ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 1 ден (6-8 уч.ч)

Лектори

Място

Контакти