+359886575720 / +359882272125

Работно време & работа от разстояние, почивки и отпуски. Възможности на работодателя за въвеждане на гъвкаво работно време.

Работно време & работа от разстояние, почивки и отпуски. Възможности на работодателя за въвеждане на гъвкаво работно време.

Резюме

Какво ще съдържа курсът? Курсът е изцяло практически и слага акцент върху широките възможности на работодателя при използване на различните видове работно време, както и процедурите при ползване на почивки и отпуски. Често с няколко промени в режима на работата се наблюдават много положителни изменения както за работодателите, така и за служителите. Знаем добре, колко ценно е времето на всеки работодател и затова събрахме за Вас информацията на едно място. Ще разгледаме:
 • Кои са неизползваните модели за организация на работното време?
 • Какви са ползите за предприятието от въвеждане на гъвкави режими?
 • Кои са новите и неизползвани форми на полагане на труд?
 • Какви са процедурите при различните видове отпуски, които трябва да спазваме?
 • Кои са вътрешните актове, късаещи работното време, почивките и отпуските?
 • Какви са предизвикателствата при работа от разстояние – дистанционна работа, home office, телеуъркинг, надомна и т.н.
 • Кои са новите моменти в договорите за дистанционна работа – здраве и безопасност, работно време, задължения и отговорност?
Какво ще получите допълнително? В рамките на курса предвиждаме широки възможности за персонални консултации и въпроси към лектора на обучението, тъй като групите ще бъдат ограничени. По този начин получавате експертния коментар на г-н Иван Нейков относно казусите от практиката на Вашата организация! Какво включват учебните материали? Учебните материали са включени в пакет „Стандарт“. Включват богато съдържание полезни примерни документи и образци,  подготвени от лектора (на хартиен и електронен носител), както и актуалната нормативна база (тя е предоставена само на диск). За кого е подходящ курса? Курсът е подходящ за мениджъри, тийм лидери, експерти и специалисти в областта на управлението на човешките ресурси, счетоводители, които се занимават с тази материя, управители на разрастващ се бизнес, както и всички, чиято работа е свързана с управлението на човешките ресурси.

Лектори

Място

Програма

 • Ден 1
  09:30 Откриване на семинара
  09:30
  • Редовно работно време;
  • Удължаване и намаляване на работното време – възможности на работодателя;
  • Непълно работно време;
  • Различните форми на непълна заетост и ползите за работодателя от използването им;
  • Режими на работно време;
  • Вътрешни актове на работодателя относно работното време.
  11:00 Кратка почивка
  11:30
  • Ненормиран работен ден – ползи за предприятието.
  • Сумирано изчисляване на работното време – ползи за работодателя.
  • Работно време с променливи граници – интереси за роботодателя и работника.
  • Новите промени в Кодекса на труда.
  • Често допускани грешки от екипа на работодателя;
  • Съдебна практика.
  13:00 Обедна почивка
  14:00
  • Нови и неизползвани форми на полагане на труд.
  • Нови възможности за работа от разстояние – дистанционна работа; телеуърк; надомна работа и др.
  • Каква е ползата на работодателя от трудовите договорите за дистанционна работа.
  • Нови моменти в трудовите договори за дистанционна работа – може ли да се съчетава работа на традиционно работно място и дистанционна работа.
  • Права и задължения на работодателя при договор за дистанционна работа.
  • Работното място при договор за дистанционна работа.
  • Как се осигуряват здравословни и   безопасни условия на труд при дистанционна работа.
  • Режими на работно време при дистанционна   работа.
  • Задължения на работника при дистанционна работа.
  • Нови вътрешни нормативни актове на предприятието при дистанционна работа.
  • Съдебна практика относно   изпълнението на договори за дистанционна работа.
  15:30 Кратка почивка
  16:00
  • Почивки и официални празници;
  • Видове отпуски;
  • Придобиване право на отпуск;
  • Ползване на отпуск, прекъсване на ползването, отлагане на ползването;
  • Възнаграждение по време на отпуск;
  • Отпуск при временна неработоспособност.
  • Отпуск поради бременност, раждане, осиновяване и отглеждане на дете;
  • Отпуск за повишаване на професионалната квалификация;
  • Вътрешни актове на работодателя относно почивките и отпуските;
  • Типични пропуски на екипа на работодателя;
  • Съдебна практика.
  17:30 Дискусия

Контакти