+359886575720 / +359882272125

Тренинг 7в1: МЕНИДЖМЪНТ в действие

Тренинг 7в1: МЕНИДЖМЪНТ в действие

Мениджмънт -  Лидерство  - Работа в екип - Целеполагане - Планиране - Креативен мениджмънт - Вземане на решения

Резюме

Обучението съчетава 7 основни теми в 1 ден:
 1. Мениджмънт
 2. Лидерство
 3. Работа в екип
 4. Целеполагане
 5. Планиране
 6. Креативен мениджмънт 
 7. Вземане на решения
Обучението е изключително подходящо за:
 • мениджъри и управители на малки и средно-големи компании и екипи без специализирано образование;
 • хора, които нямат голям опит в управлението на хора и процеси и които се сблъскват или им предстои да се сблъскват с ежедневните проблеми на длъжността.
 • ръководители на отдели и тийм лидери;
 • собственици на малки и средни компании
 • всички, които искат да подобрят ефективността на своя труд!
Обучението е практически насочено и интензивно!
Една от основните отговорности на мениджмънта е постигането на организационните цели чрез оптимизиране на работните процеси, съобразено с външните условия и влиянието, което дадената организация може да има върху обществото. Друга основна отговорност на мениджмънта е адаптирането на организационната структура към индивидуалните нужди, очаквания и потенциал, като този процес е съобразен с промените в икономическите и социалните условия. Мениджмънтът направлява активността на служителите, решава проблеми, развива организацията по начин, който оптимално използва потенциала на всички индивиди в нея. Възможностите за по-ефективен мениджмънт са неограничени. Повечето организации са установили, че трябва постоянно да адаптират и модифицират мениджърските си практики, за да посрещнат предизвикателствата на постоянно променящата се среда. Бъдещата ефективност на организациите зависи от прилагането на широк спектър от мениджърски концепти и практики. Мениджърските практики и техники е относително лесно да бъдат дефинирани и описани, но ефективното им прилагане е трудно и времеемко. Поради тази причина обучението ще даде предимно практически насоки за управлението на хора. Обучението е фокусирано върху практиката и ще даде възможност за усвояване на аналитични, социални и комуникационни умения.
За да се регистрирате, изберете количество от съответния пакет и след това бутон РЕГИСТРАЦИЯ. Попълнете полетата и продължете до финализиране на заявката. При успешна регистрация ще получите веднага потвърдителен имейл с фактура
Ценови пакети:
Включва:  Икономичен Стандар Бизнес
Участие в курс да да да
Кафе-паузи да да да
Wi-Fi интернет да да да
Удостоверение за преминат курс дa да да
Консултации и въпроси към лекторите да да да
Индивидуални учебни материали на ел.и хартиен носител да да
Индивидуална консултация (след обучението)  - да
Запазено място на предните редове в залата да
.      
 Цена на пакета:  240 лв.   270 лв.  360 лв.
 .      
РАННО ЗАПИСВАНЕ   192 лв.  216 лв.  288 лв.
Всички цени са с вкл. 20% ДДС  

Лектори

Място

гр. София

гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО

гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО

Хотел Бест Уестърн Експо Плюс се намира на адрес: гр. София, бул. "Цариградско шосе" № 149. Бизнес хотел, който се намира само на няколко минути от Летище София и недалеч от центъра на града. Хотелът е в непосредствена близост до Интер Експо и Конгресен Център.

Програма

 • Ден 1
  09:00 Регистрация на участниците
  09:30 Откриване на семинара
  09:30 ЛИДЕРСТВО vs. МЕНИДЖМЪНТ  
  • •           за лидерството,
  • •           за мениджмънта
  • •           планиране, организиране на ресурсите, управление и координация и контрол – сравнителен анализ
  • B - M матрица – блансирано задачи/хора управление;
  • Социални стилове в комуникацията и управлението на хора;
  • Разбиране на себе си и междуличностните отношения.];
  • Oпределяне на социалния стил съгласно DISC модела.
  • С кой социален стил е по-лесно/по-трудно да се работи? 4 различни стила на комуникация + техните противоположни типажи –характеристики на комуникация;
  • Комуникативни стратегии;
  11:00 Кафе- пауза
  11:30 УПРАВЛЕНИЕ НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО С ДРУГИТЕ – екипна динамика и динамично лидерство на текущите промени от живота на екипа, защото:
  • -           е смислено да се установят онези проблеми, които пречат на екипа да постига своите цели;
  • -           Да се започне работа върху тези проблеми, да се премахнат пречките и да се направи възможно постигането на целите;
  • 5 Дисфункции на Екипа по Патрик Ленсиони – модел за оценка на екипа - въпросник и теоретична концепция – анализи и насоки;
  • Дисфункция #1: Липса на Доверие
  • Дисфункция #2: Страх от Конфликти
  • Дисфункция #3: Липса на Отдаденост
  • Дисфункция #4: Избягване на Отговорност
  • Дисфункция #5: Липса на Внимание към Резултати
  13:00 Обедна почивка
  14:00 ЦЕЛЕПОЛАГАНЕ и ПЛАНИРАНЕ.
  • Създаване на предварителния план. Ревизия и създаване на основния план. Адаптиране на плана към ресурсите и времевите ограничения.
  • Координиране и контрол – информирайте всеки, знайте всеки какво прави в точно този момент – движение на информацията в компанията.
  • Развитие в движение.
  • Инструменти подпомагащи работата по развитие и управление на хора и екипи, съобразени с целите:
  • Коучинг и менторство.
  • T-GROW в мениджмънта – 3 варианта на алгоритъма, работа в малки групи, анализи.
  • Разрешаване на конфликт в офиса – анализ на обобщен практически казус.
  15:30 Кафе-пауза
  16:00 КРЕАТИВЕН МЕНИДЖМЪНТ + ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ
  • Лицата на креативността
  • Справяне с предизвикателства
  • Вземане на решения
  • Тест за диагностика на индивидуалния потенциал на всеки участник в обучението
  • SSRM - модел на вземане на решение.
  17:30 Дискусия и въпроси

Контакти