+359886575720 / +359882272125

"Трудови задължения на работниците и служителите. Дисциплинарна и имуществена отговорност. Най-честите пропуски на екипа на работодателя. Съдебна практика."

Право модул 4

Резюме

Ще бъдат разгедани най-проблемните правни въпроси в предприятието, а именно трудовите задължения, трудовата дисциплина, дисциплинарни нарушения и наказания, имуществена отговорност – процедури, документи и реализация; възможностите да разширявате задълженията на служителите.
Цена за един участник:240 лв. и 180 лв. за втори участник. Цената включва:Такса обучение, материали на хартиен и електронен носител, конферентни разходи, кафе-паузи, обяд, удостоверение, консултации.

Лектори

Място

гр. София, хотел Експо

гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО

гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО Хотел Бест Уестърн Експо Плюс се намира на адрес: гр. София, бул. "Цариградско шосе" № 149. Бизнес хотел, който се намира само на няколко минути от Летище София и недалеч от центъра на града. Хотелът е в непосредствена близост до Интер Експо и Конгресен Център.

Програма

 • Ден 1
  • 9:00 - Регистрация на участниците
  • 9:30
  • Трудови задължения.
  • Нарушения на трудовата дисциплина, възможности на работодателя да разширява задълженията на работника.
  • Ред за налагане на дисциплинарни наказания.
  • Заповед за налагане на дисциплинарно наказание.
  • Заличаване на дисциплинарните наказания.
  • Най-честите грешки на екипа на работодателя. Съдебна практика.
  • 11:00 - Кафе-пауза
  • 11:15
  • Последици от дисциплинарните наказания.
  • Вътрешни актове на работодателя относно трудовата дисциплина.
  • Обхват на имуществената отговорност.
  • Имуществена отговорност на служителите и работниците.
  • Имуществена отговорност на ръководителите.
  • Изключване на имуществената отговорност.
  • Ограничена имуществена отговорност.
  • Най-честите грешки на екипа на работодателя. Съдебна практика.
  • 13:00 - Обяд
  • 14:00
  • Основания, размер, ред за налагане, срокове.
  • Пълна имуществена отговорност.
  • Типични грешки на екипа на работодателя.
  • Съдебна практика.
  • 15:30 - Кафе-пауза
  • 15:45
  • Принципи на стопанисване на имуществото на предприятието.
  • Документация на работодателя при налагане на имуществена отговорност на служителите и работниците.
  • Как да избегнем най-често допусканите грешки.
  • Съдебна практика.
  • 17:30 - Дискусия. Закриване на обучението.

Контакти