+359886575720 / +359882272125

Умения и компетентности за работа в интеркултурна среда

Умения и компетентности за работа в интеркултурна среда

Резюме

Професионални и личностни компетентности на учителя за работа в интеркултурна среда ЕТНОПЕДАГОГИЧЕСКИ МОДЕЛИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ В ИНТЕРКУЛТУРНА СРЕДА • Подходи и модели за интеркултурното образование и диалог в системата на средното образование • Етнопедагогически основания за правата на етническите, религиозните и културните малцинства у нас • Здравно образование ЕТНОПСИХОЛОГИЧЕСКИ МОДЕЛИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ В ИНТЕРКУЛТУРНА СРЕДА • Етнически и религиозни мнозинства и малцинства Образът на „другия“: етнокултурни стереотипи и предразсъдъци • Дискриминация и расизъм в постмодерния свят ЕТНОПЕДАГОГИЧЕСКИ МОДЕЛИ НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО: „СЕМЕЙСТВО –ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНСТИТУЦИЯ“ • Типология, роли и поведение на българското, ромското и турското семейство • Етикет при общуването на различни културни общности
Продължителност на обучението: 16
Целеви групи: Учители - начален етап; Учители – прогимназиален етап; Учители – гимназиален етап; Директори; Заместник-директори; Ръководители на направление "Информационни и комуникационни технологии"; Педагогически съветници, психолози; Възпитатели в общежитие; Логопеди, рехабилитатори, ресурсни учители; Корепетитори, хореографи, треньори; Учители – предучилищно образование; Учители – целодневна организация; Други: ;
Брой кредити: 1
Начин на завършване на обучението: Тестова проверка;
Форма на обучение: Частично присъствена
Часове присъствена част: 0
Часове синхронно в електронна среда: 0
Часове неприсъствена част: 0
Заповед: РД09-1271 от 26-01-2017 г.

Лектори

Място

Контакти