+359886575720 / +359882272125

VI Годишна Конференция – Здравословни и безопасни условия на труд в сферата на ОБРАЗОВАНИЕТО

VI Годишна Конференция – Здравословни и безопасни условия на труд в сферата на ОБРАЗОВАНИЕТО

Специализиран уебинар по здраве и безопасност в извънредно положение за учебни и детски заведения!

Резюме

Годишното обучение на тема Здравословни и безопасни условия на труд за сектор Образование при ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ.

През 2021-та ще обобщим до лесно асимилатна информацията за най-важните и ежедневни проблеми съгласно мерките при ПАНДЕМИЯ.

Ново заведение или хаус в документацията на работещото?! Акценти на конференцията:
 • Документация по безопасност и здраве при работа.
 • Трудови злополуки.
 • Най-чести грешки допускани в детски градини и училища в сферата на Здравословни и безопасни условия на труд.
 • Практически насоки за отстраняването им.
 • Първа долекарска помощ за учебни и детски заведения. (Нови протоколи)

Основаната цел на събитието е получаване на важни знания, с което и да се покрият изискванията на закона.

Конференцията е специализирана за УЧЕБНИ И ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯ!

На това обучение ще говорим как да подредите организацията в работата си, как да предпазите здравето си и също така да бъдете информирани от експерти-практици. Какви са Вашите отговорности по тези теми и как да бъдете защитени.
Обучението е в изпълнение на законовото изискване към работодателите за провеждането му съгл. чл. 20 от Закона за здравословни и безопасни условия за преминато обучение на КУТ/ГУТ.
 
Ценови пакет:
Включва: Стандартен
Участие в конференцията да
Удостоверение за преминат курс да
 .
 .      
 Цена на пакета:  60 лв.    
Втори и следващ участник:  48 лв.     
 
Онлайн обучението ще се проведе на 28.04.2021г от 12:00 часа. Всички, заявили участие ще получат линк на посочения имейл адрес в 10:00 ч, който ще им осигури достъп до онлайн обучението.
ГАРАНЦИЯ  “Застраховани сте” като получавате нашата гаранция, че всички теми ще бъдат преминати. В случай, че времето не стигне да бъдат обсъдени всички обявени теми, нашите лектори ще запишат видео обучение с пропуснатите теми и те ще Ви бъдат предоставени възможно най-скоро. По този начин ще бъдете сигурни, че нищо няма да изпуснете.

Лектори

Място

България

ОНЛАЙН обучение

ОНЛАЙН обучение Онлайн обученията представлява семинар, който се провежда онлайн/презинтернет чрез софтуер за видеоконференция. Най-голямото предимство на онлайн обученията е възможността, която предоставят за провеждане на събитие от комфорта на дома или офиса на всеки един участник. Необходимо е да имате компютър с интернер, слушалки и микрофон (ако желаете да задавате въпроси). Ако нямате микрофон - може да задавате въпросите си чрез функцията "чат"

Програма

 • Ден 1
  12:00 - Регистрация на участниците 12:00 - ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ
  • Изисквания за създаване, водене и съхранение на документацията по здравословни и безопасни условия на труд;
  • Създаване на стегната организация, касаеща документооборота – подредба, необходимост от актуализации, срокове за съхранение;
  • Документи, свързани с: организиране на дейността по БЗР; Обучението и инструктажите; КУТ/ГУТ; Трудовите злополуки; Измерване на факторите на работната среда; Личните предпазни средства; Електро-поддръжка и ръчни ел.инструменти
  • Нови моменти и добра практика.
  12:45 - ТРУДОВИ ЗЛОПОЛУКИ
  • Същност и видове трудови злополуки;
  • Стъпки при разследване.
  • Документиране на трудова злополука – примери;
  • Практически насоки;
  • Трудови злополуки, подлежащи на задължително застраховане и обезщетение за застрахователен риск.
  13:30 - 14:00 - Почивка 14:00 -  ДОБРА ПРАКТИКА И ЧЕСТИ ГРЕШКИ В ОБРАЗОВАНИЕТО
  • Най-чести грешки допускани в детски градини и училища в сферата на Здравословни и безопасни условия на труд.
  • Съвети, препоръки и практически насоки за отстраняването им.
  15:00 - 15:15 -  Кратка почивка 15:15 - ПЪРВА ДОЛЕКАРСКА ПОМОЩ (Нови протоколи) 
  • Първа помощ - принципи, смисъл, значение мотивация.
  • Жизнени показатели при деца.
  • Контакт с пострадал.
  • Първа помощ при задавяне, силно кръвотечение, безсъзнание или внезапно спиране на сърцето при деца.
  • Кръвотечение от носа.
  • Травми при деца, изгаряния.
  17:00 Дискусия и въпроси 17:15 Закриване на конференцията  

Контакти

гр. София 1172
ж.к. Дианабад, ул. Васил Калчев 2, Офис - Партер