+359886575720 / +359882272125

WORKSHOP МЕНИДЖМЪНТ в 1 ДЕН

WORKSHOP МЕНИДЖМЪНТ в 1 ДЕН

Резюме

Обучението съчетава 7 основни теми в 1 ден: 1. Мениджмънт 2. Лидерство 3. Работа в екип 4. Целеполагане 5. Планиране 6. Креативен мениджмънт 7. Вземане на решения Обучението е изключително подходящо за: ● мениджъри и управители на малки и средно-големи компании и екипи без специализирано образование; ● хора, които нямат голям опит в управлението на хора и процеси и които се сблъскват или им предстои да се сблъскват с ежедневните проблеми на длъжността. ● ръководители на отдели и тийм лидери; ● собственици на малки и средни компании ● всички, които искат да подобрят ефективността на своя труд! ПРОГРАМА ЛИДЕРСТВО vs. МЕНИДЖМЪНТ ● За лидерството, за мениджмънта. Планиране, организиране на ресурсите, управление и координация и контрол – сравнителен анализ ● B – M матрица – блансирано задачи/хора управление ● Социални стилове в комуникацията и управлението на хора ● Разбиране на себе си и междуличностните отношения ● Определяне на социалния стил съгласно DISC модела ● С кой социален стил е по-лесно/по-трудно да се работи? 4 различни стила на комуникация + техните противоположни типажи –характеристики на комуникация ● Комуникативни стратегии УПРАВЛЕНИЕ НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО С ДРУГИТЕ ● 5 Дисфункции на Екипа по Патрик Ленсиони – модел за оценка на екипа – въпросник и теоретична концепция – анализи и насоки ● Дисфункция #1: Липса на Доверие ● Дисфункция #2: Страх от Конфликти ● Дисфункция #3: Липса на Отдаденост ● Дисфункция #4: Избягване на Отговорност ● Дисфункция #5: Липса на Внимание към Резултати ЦЕЛЕПОЛАГАНЕ и ПЛАНИРАНЕ. ● Създаване на предварителния план. Ревизия и създаване на основния план. Адаптиране на плана към ресурсите и времевите ограничения ● Координиране и контрол – информирайте всеки, знайте всеки какво прави в точно този момент – движение на информацията в компанията ● Развитие в движение ● Инструменти подпомагащи работата по развитие и управление на хора и екипи, съобразени с целите ● Коучинг и менторство ● T-GROW в мениджмънта – 3 варианта на алгоритъма, работа в малки групи, анализи ● Разрешаване на конфликт в офиса – анализ на обобщен практически казус ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 1 ден (8 уч.ч)

Лектори

Място

Контакти