+359886575720 / +359882272125

WORKSHOP: Разработване на вътрешни нормативни актове

WORKSHOP: Разработване на вътрешни нормативни актове

Резюме

ПРЕДСТАВЯНЕ Адвокатите са категорични: няма по-добра защита и превенция от вътрешната документация на организацията! Колкото и да е добър един юрист, експерт човешки ресурси или адвокат, ако документацията в дружеството не е стабилна, защитата би била много трудна. Но често дори бланката, подготвена от най-добрият адвокат в света не е толкова добра, колкото документите написани и разработени за конкретното дружество. Това е и основната цел на този курс – да научи участниците как сами да разработват вътрешни актове, които да бъдат непоклатими и в услуга и защита на организацията. Курсът се състои от 2 части, основни възможности + практическо разработване на вътрешни актове, през които ще научите: Кои са вътрешните нормативни актове, които дават възможности на работодателя да създаде собствена уредба на трудови отношения. Как да разработваме и да валидираме вътрешните актове. Какви процедури трябва да бъдат спазени за да влязат в сила. Как да използваме вътрешните актове. Практическо приложение и практическо разработване на вътрешни актове. ПРОГРАМА ● Вътрешните нормативни актове – нови възможности на работодателя да създава собствена уредба на трудовите отношения ● Как да разработваме вътрешните нормативни актове? ● Процедури за влизане в сила на вътрешните нормативни актове ● Длъжни ли сме да обнародваме вътрешните нормативни актове? ● Как работодателя може да създава нови задължения на работниците и служителите. Това води ли до изменение на трудовите договори? ● Кога можем да изменяме, допълваме или отменяме вътрешните нормативни актове ● Практическо разработване, изменение или допълване на Правилник за вътрешния трудов ред ● Практическо разработване на „щатно разписание” ● Практическо разработване на „длъжностна характеристика” ● Практическо разработване на „Вътрешни правила за атестиране на персонала” ● Най-честите грешки на екипа на работодателя ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 1 ден (6-8 уч.ч)

Лектори

Място

Контакти