+359886575720 / +359882272125

Защита на личните данни – основни моменти, права и задължения в условия на здравна криза.

Защита на личните данни – основни моменти, права и задължения в условия на здравна криза.

Интензивен специализиран практически курс.

Резюме

Онлайн обучението ще се проведе на 05.06.2020 г. от 10:00 ч. до 13:00 ч. Всички, заявили участие ще получат линк в 9:45, който ще им осигури достъп до онлайн обучението. Нови насоки за работата в условия на социална изолация. Въпросителните се множат, допускането на грешки също. Примери, насоки и прозрачност, какво и как трябва да направим и какво и как да не допускаме. Всички въпроси с ясни отговори синтезирани в ясна информация за Вас и най-важното от:
 • Регламент (ЕС) 2016/679;
 • Закона за защита на личните данни;
 • практиката на Комисия за защита на личните данни;
 • добра практика, събрана от казусите през последната 1 година
АКЦЕНТИ:
 • Ново! Законосъобразна обработка на лични данни в условия на здравна криза. 
 • С кой може да споделяме здравна информация.
 • Права и задължения на администраторите и обработващите лични данни;
 • Важни моменти в нормативната уредба и практиката;
 • Практически стъпки за въвеждане на изискванията;
 • Практически стъпки при изготвяне на документацията;
 • Длъжностно лице по ЗЛД - права, задължения, орговорности, изисквания. 
 • Годишен план за работа на длъжностно лице по ЗЛД/отговорника по ЗЛД;
 • Интересни казуси от последната 1 година;
ЦЕЛЕВА ГРУПА
 • управители и собственици на организации;
 • длъжностни лица по защита на лични данни;
 • отговорници по защита на лични данни;
 • експерти "Човешки ресурси"
 • др.

 
Свързани обучения от „Серия Право“: http://responsa.bg/trainings/%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%be-%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%be%d0%b4%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8f-%d0%b4%d0%b0-%d1%81%d0%b5-%d0%b2%d1%8a%d0%b7%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%b7%d0%b2/

Лектори

Място

гр. София

ОНЛАЙН обучение

ОНЛАЙН обучение Онлайн обученията представлява семинар, който се провежда онлайн/презинтернет чрез софтуер за видеоконференция. Най-голямото предимство на онлайн обученията е възможността, която предоставят за провеждане на събитие от комфорта на дома или офиса на всеки един участник. Необходимо е да имате компютър с интернер, слушалки и микрофон (ако желаете да задавате въпроси). Ако нямате микрофон - може да задавате въпросите си чрез функцията "чат"

Контакти