+359886575720 / +359882272125

ЗБУТ: Процедури по организация на дейностите по ЗБУТ при извънредно положение

ЗБУТ: Процедури по организация на дейностите по ЗБУТ при извънредно положение

Специализиран уебинар по здраве и безопасност в извънредно положение

Резюме


Уебинарът ще се проведе на 07.04.2020 г. от 10:00 ч. до 12:00 ч. Всички, заявили участие ще получат линк в 9:45, който ще им осигури достъп до уебинара.
Част от темите, които ще бъдат дискутирани:
  1. Основни функции на ОБЗР.
  2. Изискуеми документи по ЗБУТ.
  3. Организиране информирането на работещите при дистационен или смесен тип работа.
  4. Оценка на риска от евентуална зараза и предприетите мерки за защита на служителите.
  5. Трудова злополука при надомна и/или дистанционна работа.

По време на онлайн обучението, участниците ще могат да задават своите въпроси.
Такса за участие: 36 лв. крайна цена
Начин на плащане: по банков път по издадена фактура. Може да заявите своето място чрез червеният бутон вляво.

Лектори

Място

ОНЛАЙН - УЕБИНАР

ОНЛАЙН обучение

ОНЛАЙН обучение Онлайн обученията представлява семинар, който се провежда онлайн/презинтернет чрез софтуер за видеоконференция. Най-голямото предимство на онлайн обученията е възможността, която предоставят за провеждане на събитие от комфорта на дома или офиса на всеки един участник. Необходимо е да имате компютър с интернер, слушалки и микрофон (ако желаете да задавате въпроси). Ако нямате микрофон - може да задавате въпросите си чрез функцията "чат"

Контакти