+359886575720 / +359882272125

Добри практики при прилагане на системата за финансово управление и контрол

Добри практики при прилагане на системата за финансово управление и контрол

Практическо обучение по СФУК

Резюме

Практическият семинар е изготвен изцяло в помощ на директорите на учебни и детски заведения във връзка с предоставянето на отчетна информация за функционирането на СФУК в началото на новата 2015 г. Присъствайки на семинара на Академия Респонса ще получите експертно мнение и ценни насоки за прилагането на системата, които ще ви позволят да:
  • Спестите време и усилия при подготовката на отчетната документация
  • Подобрите функционалността на СФУК в организацията Ви
  • Отстраните пропуските при прилагането на СФУК
Лектор на обучението е г-жа Пепа Хаджиева – Директор на отдел "Финансови одити" към Сметна палата. На базата на своя опит и професионални компетенции тя ще ви запознае с конкретни техники и методи за управление и контрол, които ще улеснят работата Ви. Получените знания по време на семинара ще ви позволят да разполагате своевременно с достоверна и актуална информация за всички процеси в СФУК на Вашето учебно заведение. Очакваме Ви!
Промо цена:
180 лв. до 19 януари
Стандартна цена:
216 лв. Цените са крайни.
 
Цената включва:
Такса обучение, персонални учебни материали, консултации, конферентни разходи, 2 кафе-паузи, обяд, удостоверение, ползване на паркинг и интернет в хотела
Начин на плащане:
По банков път в полза на Академия Респонса - по предварително издадена от нас проформа-фактура.
Материали:
Всеки участник получава персонални материали на хартиен и електронен носител
Допълнителна информация:
 • Самостоятелна стая със закуска – 80 лв.
 • Двойна стая със закуска – 100 лв.

Лектори

Място

гр. София, хотел Експо

гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО

гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО Хотел Бест Уестърн Експо Плюс се намира на адрес: гр. София, бул. "Цариградско шосе" № 149. Бизнес хотел, който се намира само на няколко минути от Летище София и недалеч от центъра на града. Хотелът е в непосредствена близост до Интер Експо и Конгресен Център.

Програма

 • Ден 1
  • 09:00 - Регистрация на участниците и раздаване на материали
  • 09:30
   • - Обзорен преглед на нормативната уредба за въвеждане на вътрешен контрол.
   • - Практически насоки при разработване и актуализиране на СФУК.
  • 11:00 - Кафе-пауза
  • 11:15
   • - Управлението на риска – същност и специфика.
   • - Пропуски и недобри практики при прилагане на ЗФУКПС.
   • - Дискусия.
  • 13:00 - Обяд
  • 14:00
   • - Годишно докладване за състоянието на СФУК в изпълнение на изискванията на чл. 8 от ЗФУКПС.
   • - Попълване на въпросника на министъра на финансите и изготвяне на годишен доклад за функционирането, адекватността, ефикасността и ефективността на СФУК в организациите, включително за разпоредителите с бюджет от по-ниска степен.
   • - Инвентаризация. Същност и значение на инвентаризацията като счетоводен способ. Нормативна основа за извършване на инвентаризация. Видове инвентаризации и ред за провеждането им.
  • 15:30 - Кафе-пауза
  • 15:45
   • - Етапи при извършване на инвентаризацията. Технология на инвентаризация на дълготрайните активи. Технология на инвентаризацията на краткотрайните активи. Инвентаризация на финансовите активи. Инвентаризация на разчетите. Документиране на резултатите от инвентаризацията.
   • - Сметната палата – роля, функции. Видове одити, осъществявани от Сметната палата
  • 17:30 - Закриване. Раздаване на сертификати.

Контакти