+359886575720 / +359882272125

Пепа Хаджиева

Пепа Хаджиева завършва висшето си образование в СА "Д. Ценов" гр. Свищов през 1996 г., специалност "Счетоводство и контрол", "Аграрна икономика", "Посредник в деловите отношения".

Професионален опит:
  • 1996 г. - 2004 г. – главен счетоводител;
  • 2004 г. - 2006 г. - одитор в Сметна палата
  • 2006 г. - 2011 г. - старши одитор в Сметна палата
  • 2011 г. - 2014 г. - Директор на одитна дирекция „Финансови одити“ в Сметна палата
  • 2014 г. - 2015 г. - Началник на отдел „Методология“ в Сметна палата
  • 2015 г. - 2018 г. - Директор на одитна дирекция II „Финансови одити“ в Сметна палата
  • 2019 г. - одитор и началник на отдел „Методология на одитната дейност“ и директор на одитна дирекция „Финансови одити“ към НОИ

Лектори

Д-р Марина Желябова

Д-р Кирил Пенчев

Екип от лектори и експерти ЗБУТ

Гл. ас. д-р инж. Росица Накова

Хилда Христова

Христина Христова

Екип от лектори

Снежана Иванова

Иван Вълев

Доц. д-р. инж. Димитър Баев

Д-р инж. Надя Николова-Деме

Лияна Аджарова

Инж. Снежана Тодорова

Д-р инж. Здравко Георгиев

Огнян Младенов

Христо Христов

Мартин Войнов

Методи Нейков

Петър Петров

Детелина Великова

Весна Ненчева

Сандра Алексиева

Орлин Баев

Дора Прангаджийска

Андриан Георгиев

Д-р Райна Стоянова

адв. Станислава Стоицева

Доротея Никова

Жюстин Томс

Николай Дерилов

Борислава Борисова

Иван Карапенев

Даниела Анева

Д-р по икономика Таня Ангелова

Мария Цветанова

доц. д-р Албена Танева

Йордан Димитров

Калоян Стефанов

Димитър Благоев

Калоян Харалампиев

Красимир Вълчев

юрисконсулт Асен Илиев

инж. Мария Райчева

доц. Мария Славова

Пепа Хаджиева

проф. Тодор Танев

съдия Весела Павлова

д-р Димитър Софиянски

доц. д-р Милена Стефанова

инж. Веселин Попов

адв. Светлана Нейкова

Иван Нейков