+359886575720 / +359882272125

Не бъди просто шеф, бъди добър мениджър!

Не бъди просто шеф, бъди добър мениджър!

Психология в мениджмънта. Защо в България всичко е различно?

Какви са тайните на фирмите, които успяват да постигнат баланса между висока продуктивност и щастливи работници

Изкуството да създаваме таланти

Резюме

Всеки един човек, който заема ръководна позиция, управлява екип или собственна фирма е запознат с философията на мениджмънта и практиките и техниките, които той предлага за по-доброто управление на бизнеса. Колко от мениджърите обаче наистина ги използват на практика и зная как да боравят с наученото? Колко фирми в България могат да се похвалят с добри финансови резултати и щастливи служители? И колко от мениджърите в България са наистина успешни? Колкото и да е трудно да си признаем, реалността в България е различна. Едно от най-големите предизвикателства за мениджърите в България е да прилагат наученото от дебелите книги на практика, и по-конкретно да управляват така специфичния Български пазар. Ние българите имаме една малко по-различна народопсихология и от там произлизат многото разлики при управлението на бизнеса, като такъв и при упрaвлението на хората, които работят в него. Замисляли ли сте се някога на какво се дължи това? Липсата на добри практики и споделянето между бизнеса са едни от основните причини. Съществуват множество други отговори на този въпрос и целтта на нашият практически семинар ще бъде да Ви запознаем с най-основните от тях. Множеството бариери и препядствия, които стоят на пътя на много хора, биха могли да бъдат преодолени, стига обаче да знаем КАК. Някои от основните акценти в този практически семинар от серията Мениджмънт и лидерство ще бъдат:
 • какви са добрите практики в бизнеса и по-конкретно в България, за да можете утре с лекота да ги приложите във Вашия бизнес.
 • как да използваме неограничените възможностите на мениджмънта за по-ефективно управление на бизнеса
 • каква е връзката между лидерството и мотивациатя на хора
 • как добрия мениджмънт помага за създаването на таланти.
 • как да използваме коучингът и менторство, като средство за откриване на потенциал
Много хора знаят пътя към успеха, но малко от тях ще го споделят. Ние обаче намерихме професионалисти в областта на мениджмънта и психологията, които ще го направят и в рамките на 2 дни ще синтезират за Вас информацията, която Ви е необходима, за да управлявате по-добре Вашият бизнес, екип или служители. Мениджърските практики и техники е относително лесно да бъдат дефинирани и описани, но ефективното им прилагане е трудно и времеемко. Поради тази причина обучението ще даде предимно практически насочено и ще бъде поднесено по назин, по който да всеки участник да може да извлече максимална полза.
Защо да участвате?
 • Ще разберете защо добрите практики са не толкова лесно приложими в България, и как можем да подобрим работата си, за да постигнем високи резултати
 • Ще се научите да се поставяте на мястото на другия и да го разбирате по-добре.
 • Ще знаете как да убеждавате, въздействате и управлявате хора, които са консервативни, точни и перфекционистични; хора, които са амбициозни, силни и решителни; хора, които са уравновесени, сдържани и търпеливи или такива, които са експанзивни, ентусиазирани и магнетични;
 • Ще се научите да създавате благоприятна работна среда, управлявате ефективно мотивирани хора, подобрявате общия и екипния работен климат.
 • ще научите как да повишите ефективността си като мениджър при изпълнение на задачи, подобряване на комуникацията и отношенията с другите
За кого е предназначен курса? Практическият семинар е насочен към:
 • Мениджъри на отдели и ръководители на екипи, които искат да подобрят лидерските си умния при работата с хора, чрез прилагане на авангардни психологически подходи.
 • Собственици и управители на фирми, които ръководят малки и средни екипи и управляват разнообразни проекти
 • Предназначен е също така за всеки, който иска да бъде по–умел и гъвкав в контактите си с хората.
 • Всеки, който иска да разбира хората, с които работи по-добре и да умее да въздейства.
 • Всеки, който е на мениджърска позиция и се налага да взема решения свързани с хора и тяхното управление.

  Такса за участие: 360 лв. крайна цена за участие в целия курс 165лв. за участие в 1 ден от курса Цената включва: Цената е крайна и включва: такса участие, материали на електронен носител, 4 кафе-паузи, консултации, удостоверение, ползване на паркинг и интернет в хотела; Начин на плащане: по банков път - по предварително издадена проформа-фактура Допълнителни услуги:
 • Обяд на тристепенно меню – 21 лв. крайна цена за 1 ден
 • Учебни материали на хартиен носител – 18 лв. крайна цена

Лектори

Място

София

гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО

гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО

Хотел Бест Уестърн Експо Плюс се намира на адрес: гр. София, бул. "Цариградско шосе" № 149. Бизнес хотел, който се намира само на няколко минути от Летище София и недалеч от центъра на града. Хотелът е в непосредствена близост до Интер Експо и Конгресен Център.

Програма

 • Ден 1
  09:00 - Регистрация 09:30 - Откриване 
   • - Изкуството на мениджмънта за постигане на добри резултати.
   • - Кое ни е по-важно: хората или задачите?
  10:15
   • - Разликата между мениджмънт и лидерство?
    • - за лидерството,
    • - за мениджмънта
    • - планиране, организиране на ресурсите, управление, координация и контрол
    • - Сравнителен анализ
  11:00 -11:30- Кафе пауза
   • - Мениджърски стилове – използване на подходящия такъв в подходящия момент;
   • - Динамична симулация
   • - Характеристики на мениджърски стилове – силни и слаби страни и тяхната адекватност.
   • - Анализи. Изводи.
   • - Добри практики
  13:00 -14:00 -Обедна почивка
   • - Мениджмънтът в действие.
   • - Социални стилове в комуникацията и управлението на хора.
   • - Кой какъв е и защо такъв е?
   • - Разбиране на себе си и междуличностните отношения.
   • - Ролеви игри за определяне на стилове
  15:30 -15:45 - Кафе-пауза
   • - С кой социален стил е по-лесно/по-трудно да се работи?
   • - Комуникационни стилове. Техните противоположни типажи – вербални и невербални характеристики на комуникация
   • - Комуникативни стратегии
  16:45 - ГОСТ ЛЕКТОР - САНДРА АЛЕКСИЕВА
  • Какво означава успешен мениджър?
  • Добри практики
  • Бизнес етикет и мениджмънт в компанията
  • Мотивация на персонал
  • НЛП в бизнеса
  18:00 - Въпроси и дискусия
 • Ден 2
  09:30 Откриване
   • - Създаването на таланти – път към успешното управление и добрия мениджмънт
   • - Изкуството да откриваме потенциалите и талантите сред хората ни? – управление и развитие на хора в организацията.
  10:30
   • - Коучинг и менторство – начин да извадим потенциала на яве.
   • - Техники и модели за прилагането им в ежедневната работа с хора
   • - Справяне с трудни характери
  11:00 -11:30 - Кафе-пауза
   • - Динамична симулация през призмата на предаването на добри практики.
   • - "Обратната връзка" – една от най-важните характеристики на добрия мениджмънт
   • - Анализи. Добри практики и насоки.
  13:00 - 14:00- Обедна почивка
   • - Мотивацията. Защо е толкова важна за успешното управление на една фирма?
   • - Техники за мотивация
   • - Иновациите. Как се създава иновативна среда и как се стимулира иновативното мислене?
  15:30 -15:45  Кафе пауза
   • - Делегиране! Защо не делегираме? Как да делегираме?
   • - Разликите между възлагане на задачи и делегиране
   • - Тест за самооценка на стила на делегиране; насоки за работещи промени;
   • - Анализи и добри практики от бизнеса
  16:45 -Гост лектор - ПЕТЪР ПЕТРОВ
    • Мениджърски финансови измерители и инструменти за управление на ефективността.
    • Финансова грамотност като средство за изграждане на по-стабилни организации? Важно ли е да знаем какво стои зад цифрите?
    • Защо едни фирми успяват, а други не?
  18:00 - Въпроси и дискусия. 

Контакти

гр. София 1172
ж.к. Дианабад, ул. Васил Калчев 2, Офис - Партер