+359886575720 / +359882272125

Петър Петров

Петър Петров има магистърска степен по икономика. Специализирал е финансов и кредитен анализ по програми на Manchester Business School и Intitute for Finansial Services London. Експерт по проблемите на ликвидността и оборотния капитал на фирмено и отраслово ниво, финансовия и кредитен анализ, разработването на целеви и срочни бизнес програми. Автор на книгите „Практически анализ на финансовите отчети - концепция и примери”, „Анализ на финансовите отчети в 100 въпроса и отговора” (на CD), както и на над 150 статии и научни доклади. Автор е на концепцията CLR© - Съотношение на кризисна ликвидност. Работил е като главен счетоводител, финансов директор и изпълнителен директор в структуроопределящи компании. През 1992 година той започва самостоятелна консултантска дейност. Основател и управляващ съдружник на дружествата „Перфект груп” ООД, „Петров и Партньори” ООД, „КонсултКо” ООД и „Енерджи Дю Дилиджънс” ООД.” Консултант (консултирал е и консултира) на мултинационални компании, големи, средни и малки фирми, работещи в следните икономически сектори:
 • Селско, горско и рибно стопанство.
 • Добивна промишленост.
 • Преработваща промишленост.
 • Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива.
 • Търговия.
 • Хотелиерство и ресторантьорство.
 • Финансови и застрахователни дейности.
 • Професионални дейности и научни изследвания.
 • Административни и спомагателни дейности.
 • Държавно управление.
 • Образование.
 • Хуманитарно здравеопазване и социална работа.
Като консултант е участвал е в преговорни процеси на държавно ниво. От 2005 година Петър Петров е лектор на семинари, динамични тренинги и фирмени обучения, свързани с тематиките на анализа на финансовите отчети, разработването на успешни бизнес планове и презентации, бизнес преговори и управление на времето. Неговата статия „Седемте пагубни грешки в презентирането”, публикувана във Vesti.bg, е прочетена повече от 9000 пъти за 24 часа.  

Лектори

Д-р Марина Желябова

Д-р Кирил Пенчев

Екип от лектори и експерти ЗБУТ

Гл. ас. д-р инж. Росица Накова

Хилда Христова

Христина Христова

Екип от лектори

Снежана Иванова

Иван Вълев

Доц. д-р. инж. Димитър Баев

Д-р инж. Надя Николова-Деме

Лияна Аджарова

Инж. Снежана Тодорова

Д-р инж. Здравко Георгиев

Огнян Младенов

Христо Христов

Мартин Войнов

Методи Нейков

Петър Петров

Детелина Великова

Весна Ненчева

Сандра Алексиева

Орлин Баев

Дора Прангаджийска

Андриан Георгиев

Д-р Райна Стоянова

адв. Станислава Стоицева

Доротея Никова

Жюстин Томс

Николай Дерилов

Борислава Борисова

Иван Карапенев

Даниела Анева

Д-р по икономика Таня Ангелова

Мария Цветанова

доц. д-р Албена Танева

Йордан Димитров

Калоян Стефанов

Димитър Благоев

Калоян Харалампиев

Красимир Вълчев

юрисконсулт Асен Илиев

инж. Мария Райчева

доц. Мария Славова

Пепа Хаджиева

проф. Тодор Танев

съдия Весела Павлова

д-р Димитър Софиянски

доц. д-р Милена Стефанова

инж. Веселин Попов

адв. Светлана Нейкова

Иван Нейков