+359886575720 / +359882272125

Нови моменти в законодателството по финансово управление и контрол в публичния сектор включително лечебни заведения.

Нови моменти в законодателството по финансово управление и контрол в публичния сектор включително лечебни заведения.

Резюме

Стратегия за развитие на вътрешния контрол в публичния сектор. Предизвикателства пред търговските дружества. Добри практики за осигуряване на адекватен вътрешен контрол.

Темата е свързана с една от най-трудните и отговорни дейности, с които Ви се налага да се занимавате, като ръководители на организацията Ви. Финансовото управление и контрол е цялостен процес, интегриран в дейността на публичните организации, който се осъществява чрез специализирани системи, включващи политики и процедури, с които да се осигури разумна увереност, че целите на организациите са постигнати. Изхождайки от това, Вие следва да разполагате своевременно с достоверна и актуална информация, както и с практически съвети и насоки от професионалисти с дългогодишен опит в тази област. На предстоящия семинар ще се запознаете с особеностите и най-проблематичните теми при прилагането на система за финансово управление и контрол. Цели на обучението:
 • Да спести време и усилия при подготовката на отчетната документация;
 • Да подобри функционалността на СФУК в организацията Ви;
 • Да се отстранят пропуските при прилагането на СФУК.
Целева аудитория:
 • директори и заместник-директори на бюджетни организации;
 • счетоводители и служители, работещи със СФУК.
Работен език: Български Такса за участие: 198 лв. – първи участник 165 лв. – втори участник Цената включва:Такса обучение, персонални учебни материали на хартиен и електронен носител, консултации, конферентни разходи, 2 кафе-паузи, обяд и удостоверение. РАННО ЗАПИСВАНЕ: 180 лв. за участник! Допълнителна информация:
 • Можем да направим резервация за Вас в хотел ЕКСПО на преференциални цени.
 • Хотелът разполага с безплатен паркинг и wi-fi за участниците.
 • Можем да Ви предложим настаняване в близки до залата хотели.

Лектори

Място

гр. София, хотел Експо

гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО

гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО

Хотел Бест Уестърн Експо Плюс се намира на адрес: гр. София, бул. "Цариградско шосе" № 149. Бизнес хотел, който се намира само на няколко минути от Летище София и недалеч от центъра на града. Хотелът е в непосредствена близост до Интер Експо и Конгресен Център.

Програма

 • Ден 1
  • 09:30
  • Вътрешен контрол.
  • - Концепция;
  • - Нормативна рамка;
  • - Цели и приоритети на вътрешния контрол.
  • - Новият Закон за публичните финанси и ЗФУКПС.
  • Отговорности на ръководителя на организацията, свързани с въвеждането на СФУК.
  • 11:00 - Кафе-пауза
  • 11:15
  • Същност, цел и обхват на СФУК.
  • Специфичност и особености на системите за финансово управление и контрол.
  • Разглеждане на елементи на СФУК:
  • - Контролна среда;
  • - Управление на риска – идентифициране, оценка и реакция на риска, изготвяне на риск-регистър, мониторинг на управлението на риска;
  • 13:00 - Обяд
  • 14:00
  • - Контролни дейности (вкл. предварителен контрол );
  • - Информация и комуникация.
  • - Мониторинг.
  • Практически насоки за разработване на СФУК.
  • Годишно докладване за състоянието на СФУК в изпълнение на изискванията на чл. 8 от ЗФУКПС.
  • Попълване на въпросника на министъра на финансите и изготвяне на годишен доклад за функционирането, адекватността, ефикасността и ефективността на СФУК в организациите, включително за разпоредителите с бюджет от по-ниска степен.
  • 15:30 - Кафе-пауза
  • 15:45
  • Пропуски и грешки, допускани при изграждането на СФУК.
  • 17:30 - Въпроси.Закриване.

Контакти