+359886575720 / +359882272125

"Отговорности и задължения на материално-отговорните лица в учебното заведение"

ЦЕЛОДНЕВЕН ПРАКТИЧЕСКИ СЕМИНАР

Резюме

Темите на предстоящия практически семинар са подбрани, за да отговорят на Вашата нужда от достоверна и актуална информация при извършването на ежедневната Ви работа. В първата част от обучението ще имате възможност да "сверите часовника си" и да проверите дали изпълнявате коректно Вашите основни задължения и отговорности, свързани с правилното отчитане на активите във Вашата организация и воденето на документация в различните случай. Втората част от обучението ще обхваща тежкия процес на инвентаризация в учебното заведение, включващ етапите, видовете инвентаризация и реда за провеждането им. Изхождайки от проблемите и неяснотите, с които се сблъсквате ежедневно, Ви предлагаме да подобрите работа си при счетоводното отчитане на стопанските операции във Вашето учебно заведение. Ползи от обучението:
 • Ще получите практически съвети за процесите на документиране при ежедневната Ви работа;
 • Ще намалите риска от грешки и пропуски, които биха довели до неприятности;
 • Ще подобрите Вашата работа при различните етапи на инвентаризацията.
Целева аудитория:
 • директори и заместник-директори на бюджетни организации;
 • счетоводители и материално-отговорни лица;
Работен език:
Български
РАННО ЗАПИСВАНЕ:
До 21 март 2014 г. 180 лв. за участник
Цената включва:
Такса обучение, персонални учебни материали на хартиен и електронен носител, консултации, конферентни разходи, 2 кафе-паузи, обяд и удостоверение.
Редовна цена
198 лв. – първи участник 165 лв. – втори участник
Начин на плащане:
Плащането се извършва по банков път по сметка на Академия Респонса по предварително издадена от нас проформа-фактура.
НОЩУВКИ:
Може да направим резервация за Вас на преференциални цени в: Хотел Експо
Самостоятелна стая със закуска – 85 лв / нощувка
Двойна стая със закуска – 120 лв / нощ.
Нощувките се заплащат на място директно на хотела.
Начин на записване:
 • Изпратете картата за записване на имейл адрес academy@responsa.bg или факс: 02/ 852 96 47
 • В рамките деня ще получите потвърждение с проформа-фактура.

Лектори

Място

гр. София, хотел Експо

гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО

гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО Хотел Бест Уестърн Експо Плюс се намира на адрес: гр. София, бул. "Цариградско шосе" № 149. Бизнес хотел, който се намира само на няколко минути от Летище София и недалеч от центъра на града. Хотелът е в непосредствена близост до Интер Експо и Конгресен Център.

Програма

 • Ден 1
  • 09:00 - Регистрация на участниците.
  • 9:30
  • Основни длъжностни задължения на материално-отговорните лица (домакини) в учебното заведение. Основни отговорности, присъщи за длъжността.
  • Организационни връзки и взаимоотношения. Необходима компетентност за изпълнение на длъжността.
  • Отчитане на получените активи. Организация на отчитането на активите. Специфични особености при отчитането на стоково-материалните ценности в бюджетните организации.
  • 11:00 - Кафе-пауза
  • 11:15
  • Документация, водена от материално-отговорните лица (домакини) при получаване на активи – доставка и приемане на активи. Специфични особености при отчитане на придобиването на амбалажа.
  • Отчитане на движението на активите. Документация, водена от материално-отговорните лица (домакини) при изписване на активи.
  • 13:00 - Обяд
  • 14:00
  • Инвентаризация в учебно заведение. Същност и значение на инвентаризацията като счетоводен способ. Нормативна основа за извършване на инвентаризация.
  • Етапи при извършване на инвентаризацията. Видове инвентаризации и ред за провеждането им.
  • Технология на инвентаризация:
  • - Дълготрайните активи
  • - Краткотрайните активи – материали, продукти, амбалаж и др.
  • Инвентаризация на финансовите активи и разчети. Документиране на резултатите от инвентаризацията.
  • 15:30 - Кафе-пауза
  • 15:45
  • Основни действия във връзка с извършването на реорганизация и/или прекратяване на дейността на учебното заведение – сформиране на комисии за предаване на наличните активи.
  • Подготовка на документацията за извършване на инвентаризация, във връзка със закриване на учебното заведение.
  • - Етапи при извършване на инвентаризацията;
  • - Технология на инвентаризацията на дълготрайни и краткотрайни активи – материали, продукти, амбалаж и др.
  • - Инвентаризация на финансовите активи и разчети;
  • Счетоводно отчитане на стопанските операции при реорганизация и/или прекратяване на дейността на учебното заведение.
  • 17:30 - Въпроси. Закриване на семинара.

Контакти