+359886575720 / +359882272125

Прекратяване на трудов договор.

Прекратяване на трудов договор.

Резюме

Какво съдържа курсът? Ще уволним всички притеснения, които имате при прекратяването им. Ще изпозлваме различни подходи и методи за усвояване и запомняне на различните методи и практики. Колко пъти ви се е случвало да се злоупотребява с договорите, които сами сте написали? А колко пъти сте изпитвали притеснения, че ще ощетите предприятието или служителите при сключването или прекратяването на трудовото правоотношение, заради използван неработещ начин и неподходяща съдебна практика? Ами, всички тези заплетени казуси, в стил параграф 22?… Колко пъти сте съжалявали, че сте допуснали развитие, ощетяващо интересите ви заради пропуск или не достатъчно опитен екип? Заповядайте на НАЙ-ДОБРИЯТ ни интензивен курс от СЕРИЯ ПРАВО, за да се запознаете с промените в Кодекса на труда,  добрите практики и всички възможности, които българското и европейско законодателство предоставя за справяне с трудни и заплетени казуси. Пригответе се да разберете как мислят адвокатите и защо когато сте стигнали до задънена улица те винаги намират изход. Позволете си да си отворите законовите вратички, известни на малцина.Запознайте се с най-добрите и изпитани практики! Какво включват учебните материали? Учебните материали са включени в пакет „Стандарт“ и „Бизнес“. Включват богато съдържание полезни примерни документи, договори, заповедени, молби, правилници и образци,  подготвени от лектора (на хартиен и електронен носител), както и актуалната нормативна база. Обучението е одобрено със заповед РД-09-1272 на МОН и дават, на успешно преминалите участниците, 1 кредит!
   


 

Лектори

Място

Програма

 • Ден 1
  09:30 ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВОТО ПРАВООТНОШЕНИЕ
  • Как работодателя да организира и проведе законосъобразно съкращения в щата
  • Право на работодателя на подбор – основания, процедури, документи
  11:00 Кратка почивка
  11:30
  • Прекратяване на трудовото правоотношение поради спиране на работа за повече от 15 дни
  • Прекратяване на трудовото правоотношение поради липса на качества на работника за ефективно изпълнение на работата
  • Най-чести грешки, допускани от екипа на работотеля.
  13:00 Кратка почивка
  14:00
  •  Прекратяване на трудовото правоотношение, когато работникът не притежава необходимото образование или професионална квалификация за изпълняваната работа
  • Прекратяване на трудовото правоотношение поради промяна на изискванията за изпълнението на длъжността, ако работникът не отговаря на тях
  15:30 Кратка почивка
  15:45
  • Прекратяване на трудовото правоотношение поради обективна невъзможност за изпълнение на трудов договор
  • Действия на работодателя при възстановяване на работа на уволнен работник
  • Други нестандартни казуси, за които се налагат нестандартни решения.
  • Най-чести грешки, допускани от екипа на работотеля.
  17:30 Въпроси и дискусия 

Контакти