+359886575720 / +359882272125

адв. Светлана Нейкова

Завършва право в Юридическия факултет на Софийски университет "Климент Охридски" през 1978 г. След дипломирането получава допълнителна квалификация в следните области:

 • специализация по Социален диалог в условията на преход - Институт на труда, Барселона;
 • специализация по Правни аспекти на социалния диалог, Фламандски институт, Брюксел;
 • специализация по Данъчни проблеми на дружествата, Софийски университет, Юридически факултет;
 • курс по Методология на обучение по индустриални отношения , Европейска синдикална академия;
 • специализация по Международни трудови норми и обучение на социалните партньори, Международна организация на труда, Швейцария;
 • специализация по проблемите на временната заетост, Трудов съд, Белгия, Обща конфедерация на работещите;
 • специализация по "Несъстоятелност на работодателя: правни и социални аспекти", Белгия, Обща конфедерация на работещите;
 • следдипломна квалификация по трудово право и индустриални отношения;
 • трипартизмът и колективното договаряне, Министерство на труда – Белгия;
 • обучение по проблемите на юрисдикцията, Министерство на правосъдието – България.
Участие в международни проекти:
 • участие в проект по ФАР "Социален диалог-България", подпроект "Правна инфраструктура";
 • Член на изследователски екип към мултидисциплинарен екип за Централна и Източна Европа на Международната организация на труда в Будапеща – "Колективното договаряне в България", 1993-1994 г.
Публикации:
 • "Задочен курс на обучение по индустриални отношения", 1996 г., Пловдивски университет, България, съавтор
 • "Международните трудови норми и България" – 1993 г., София – съавтор.
Професионален опит:
 • Юридически консултант на различни частни и държавни дружества;
 • Лектор трудово право Софийски университет "Св. Климент Охридски";
 • Преподавател "Реформата в трудовото и осигурително право" в Институт за Централна и Източна Европа, Израел;
 • Преподавател по реформите в българското трудово законодателство във Фламандски университет, Брюксел;
 • Правен съветник в Конфедерация на независимите синдикати в България (КНСБ) по проблемите на Международната организация на труда и международното трудово право, София;
 • Младши съдия в Пернишки окръжен съд, а след това и районен съдия и заместник-председател в Районен съд – Перник и Софийски районен съд;
 • От 1992 г. е адвокат към Софийска адвокатска колегия. Сферите, в които работи са трудово право, осигурително право, индустриални отношения, управление на човешки ресурси, търговско право, данъчно право.

Лектори

Д-р Марина Желябова

Д-р Кирил Пенчев

Екип от лектори и експерти ЗБУТ

Гл. ас. д-р инж. Росица Накова

Хилда Христова

Христина Христова

Екип от лектори

Снежана Иванова

Иван Вълев

Доц. д-р. инж. Димитър Баев

Д-р инж. Надя Николова-Деме

Лияна Аджарова

Инж. Снежана Тодорова

Д-р инж. Здравко Георгиев

Огнян Младенов

Христо Христов

Мартин Войнов

Методи Нейков

Петър Петров

Детелина Великова

Весна Ненчева

Сандра Алексиева

Орлин Баев

Дора Прангаджийска

Андриан Георгиев

Д-р Райна Стоянова

адв. Станислава Стоицева

Доротея Никова

Жюстин Томс

Николай Дерилов

Борислава Борисова

Иван Карапенев

Даниела Анева

Д-р по икономика Таня Ангелова

Мария Цветанова

доц. д-р Албена Танева

Йордан Димитров

Калоян Стефанов

Димитър Благоев

Калоян Харалампиев

Красимир Вълчев

юрисконсулт Асен Илиев

инж. Мария Райчева

доц. Мария Славова

Пепа Хаджиева

проф. Тодор Танев

съдия Весела Павлова

д-р Димитър Софиянски

доц. д-р Милена Стефанова

инж. Веселин Попов

адв. Светлана Нейкова

Иван Нейков