+359886575720 / +359882272125

Приложение на Закона за административните нарушения и наказания - практическа насоченост и съдебна практика.

Приложение на Закона за административните нарушения и наказания - практическа насоченост и съдебна практика.

Резюме

В рамките на това обучение Вие заедно с нашата лекторка – съдия Павлова, ще дискутирате най-важните моменти и проблемите, с които се сблъсквате всеки ден при прилагането на Закона за административни нарушения и наказания, а именно: обши положения на административно-наказателното производство, какви грешки трябва да избягвате, при съставянето на АУАН, за да избегнете незаконосъобразност на Вашите действия. Ще разберете какви специфики и деликатности има маловажния случай и какви нарушения в производството могат да доведат също до незаконосъбразност. Във втората част на обучението, акцента ще бъде върху съдебния контрол върху наказателните постановления. Заповядайте, за да почерпите от богатия професионален опит на нашата лекторка и да подобрите Вашата работа, използвайки добрите практики в тази сфера. Цели на обучението:
 • Да подобрите знанията и уменията си, необходими за успешното извършване на ежедневната Ви работа;
 • Да получите приложими решения на Вашите проблеми, свързани с прилагането на ЗАНН;
 • Ще намалите риска от грешки и пропуски, които биха довели до неприятности.  Целева аудитория:
  • ръководители и служители на административно-наказващи органи;
  • актосъставители и всички служители на администрацията, които се занимават с прилагането на Закона за административни нарушения и наказания;
Начин на записване:
 • Изпратете картата за записване на имейл адрес academy@responsa.bg или факс: 02/ 852 96 47
 • В рамките деня ще получите потвърждение с проформа-фактура.
Работен език:Български Цената включва:Такса обучение, персонални учебни материали на хартиен и електронен носител, консултации, конферентни разходи, 2 кафе-паузи, обяд и удостоверение. Цена 198 лв. – първи участник 165 лв. – втори участник Начин  на плащане:Плащането се извършва по банков път по сметка на Академия Респонса по предварително издадена от нас проформа-фактура. НОЩУВКИ:Може да направим резервация за Вас на преференциални цени в: Хотел Експо: Двойна стая със закуска - 120 лв. Самостоятелна стая със закуска - 85 лв.Хотелът разполага с безплатен паркинг и wi-fi за участниците.Можем да Ви предложим настаняване в близки до залата хотели.

Лектори

Място

гр. София, хотел Експо

гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО

гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО

Хотел Бест Уестърн Експо Плюс се намира на адрес: гр. София, бул. "Цариградско шосе" № 149. Бизнес хотел, който се намира само на няколко минути от Летище София и недалеч от центъра на града. Хотелът е в непосредствена близост до Интер Експо и Конгресен Център.

Програма

 • Ден 1
  • 09:00 - Регистрация на участниците.
  • 09:30
  • Общи положения на административно-наказателното производство.
  • Производство по установяване на административни нарушения.
  • Образуване на административно-наказателното производство.
  • Съставяне на Акт за установяване на административно нарушение /АУАН/ - реквизити.
  • Актосъставители.
  • Пороци на АУАН, водещи до незаконосъобразност на наказателното постановление.
  • 11:00 - Кафе-пауза
  • 11:15
  • Производство по налагане на административни наказания.
  • Административно-наказващи органи – компетентност. Правомощия.
  • Издаване на наказателно постановление /НП/ - реквизити.
  • Маловажен случай – специфики.
  • Нарушения в производството, водещи до незаконосъобразност на НП.
  • 13:00 - Обяд
  • 14:00
  • Съдебен контрол върху наказателните постановления.
  • Производство пред районните съдилища.
  • Подсъдност на делата, предмет, страни.
  • Правомощия на районните съдилища по делата от административно-наказателен характер.
  • 15:30 - Кафе-пауза
  • 15:45
  • Производство пред касационната инстанция.
  • Основания за касационна проверка, страни, предмет.
  • Правомощия на касационната инстанция.
  • Възобновяване на административно-наказателното производство.
  • 17:00
  • Въпроси, мнения, обратна връзка.
  • 17:30 - Раздаване на сертификати.

Контакти

гр. София 1172
ж.к. Дианабад, ул. Васил Калчев 2, Офис - Партер