+359886575720 / +359882272125

съдия Весела Павлова

Весела Орлинова Павлова – съдия във Върховен административен съд, първо отделение /от 07.11.2017 г. и към настоящия момент/.


Родена на 29.07.1976 г. в гр. София. През 1999 г. завършва висшето си юридическо образование в Софийския университет „Св. Климент Охридски” . През 2009 г. – 2010 г. завършва Международна магистърска програма „Право на Европейския съюз” в СУ „Св. Климент Охридски”. За времето от май 2001 г. до февруари 2003 г. работи като младши, старши и главен експерт в дирекция „Правна“ на Агенцията за приватизация. От м. февруари 2003 г. до м. февруари 2006 г. изпълнява длъжността „съдебен помощник” във Върховния административен съд, трето отделение.

От м. февруари 2006 г. до м. февруари 2007 г. работи като младши съдия в Пловдивския окръжен съд.

От 15.02.2007 г. до 06.11.2017 г. вкл. работи като съдия в Административен съд София град, първо отделение – разглежда първоинстанционни административни дела по различните материални данъчни закони, по Закона за държавния служител, Закона за Министерство на вътрешните работи, Закона за убежището и бежанците, Закона за чужденците в РБ, Кодекса за социално подпомагане, Закона за социално подпомагане, Закона за интеграция на хората с увреждания, Закон за закрила на детето и др., както и дела в тричленен състав по кнахд, както и при оспорване на нормативни актове на Столичния общински съвет.

Владее английски език.

Лектори

Д-р Марина Желябова

Д-р Кирил Пенчев

Екип от лектори и експерти ЗБУТ

Гл. ас. д-р инж. Росица Накова

Хилда Христова

Христина Христова

Екип от лектори

Снежана Иванова

Иван Вълев

Доц. д-р. инж. Димитър Баев

Д-р инж. Надя Николова-Деме

Лияна Аджарова

Инж. Снежана Тодорова

Д-р инж. Здравко Георгиев

Огнян Младенов

Христо Христов

Мартин Войнов

Методи Нейков

Петър Петров

Детелина Великова

Весна Ненчева

Сандра Алексиева

Орлин Баев

Дора Прангаджийска

Андриан Георгиев

Д-р Райна Стоянова

адв. Станислава Стоицева

Доротея Никова

Жюстин Томс

Николай Дерилов

Борислава Борисова

Иван Карапенев

Даниела Анева

Д-р по икономика Таня Ангелова

Мария Цветанова

доц. д-р Албена Танева

Йордан Димитров

Калоян Стефанов

Димитър Благоев

Калоян Харалампиев

Красимир Вълчев

юрисконсулт Асен Илиев

инж. Мария Райчева

доц. Мария Славова

Пепа Хаджиева

проф. Тодор Танев

съдия Весела Павлова

д-р Димитър Софиянски

доц. д-р Милена Стефанова

инж. Веселин Попов

адв. Светлана Нейкова

Иван Нейков