+359886575720 / +359882272125

Промени в ЗОП 2016 - изисквания и добра практика към Закона за обществени поръчки.

Промени в ЗОП 2016 - изисквания и добра практика към Закона за обществени поръчки.

Изцяло нов закон за обществените поръчки влиза в сила от 2016 г.

Резюме

На 16 февруари 2016 година бяха обнародвани последните промени в Закона за обществените поръчки, които ВЛИЗАТ В СИЛА от 15 април 2016 г. Нашите лектори подготвят анализ на правната уредба като основната цел ще бъде да запознаят участниците с новите изменения и да дадат сигурност на участниците за законосъобразното разходване на публични средства. Темите на нашите лектори обхващат приетите промени в Закона за обществени поръчки (ЗОП) от 2016 г. и са насочени към ръководители и служители в бюджетните организации. Адв. Светлана Нейкова и адв. Станислава Стоицева подготвят насоки за най-важните елементи в процеса на подготовка, възлагане и изпълнение на обществени поръчки по новите правила. Опитът на лекторите по казуси свързани с обществени поръчки гарантира експертният прочит на промените в ЗОП, който ще получите по време на семинара. Ще бъдат разяснени и сроковете и етапите за въвеждане в действие на новите правила по Закона за обществените поръчки. Идивидуалните казуси и множеството въпроси свързани с всяка една обществена поръчка са причина организаторите от Академия Респонса да предвидят широки възможности за въпроси и казуси от практиката на участниците. Всеки записал се участник може да изпрати предварително своите въпроси, чийто отговор ще получи по време на обучението. Защо да участвате?
 • Ще се запознаете с последните изменения и допълнения в ЗОП;
 • Ще спестите време и усилия за подготовката на документацията за обществени поръчки;
 • Ще получите практически съвети за реализирането на обществена поръчка;
 • Ще намалите риска от грешки и пропуски, които биха довели до неприятности;
Вижте по-подробна програма на обучението по-долу. ВНИМАНИЕ: Обучението е подходящо за публични възложители на обществени поръчки! Ще бъдат разглеждани промените от гледна точна на възлагане на обществени поръчки, а не от гледна точка на кандидатстване.
Ценови пакети: Икономичен Стандарт ..Бизнес
    Best Seller  
Участие в целия курс да да да
Консултации и въпроси към лектора да да да
Удостоверение за преминат курс да да да
Кафе-паузи да да да
Wi-Fi интернет да да да
Материал на електронен и хартиен носител - да да
Обяд  - да да
Комфортни места на предните редове  -  - да
 Лична консултация с лектора по-време на / след обучението  -  -  да
 .
Цена за участие в курса: 180 лв.  240 лв. 300 лв.
Втори участниц от една организация: 120 лв. 180 лв. 240 лв.
 Цените са крайни за 1 участник.
 

 ГАРАНЦИЯ 


“Застраховани сте” като получавате нашата гаранция, че всички теми ще бъдат преминати. В случай, че времето не стигне да бъдат обсъдени всички обявени теми, нашите лектори ще запишат видео обучение с пропуснатите теми и те ще Ви бъдат предоставени възможно най-скоро. По този начин ще бъдете сигурни, че нищо няма да изпуснете!

Лектори

Място

гр. София

гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО

гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО Хотел Бест Уестърн Експо Плюс се намира на адрес: гр. София, бул. "Цариградско шосе" № 149. Бизнес хотел, който се намира само на няколко минути от Летище София и недалеч от центъра на града. Хотелът е в непосредствена близост до Интер Експо и Конгресен Център.

Програма

 • Ден 1
  09:00 Регистрация на участниците.
  09:30 Откриване на семинара
  09:30
  • Анализ на правната уредба по новия Закон за обществените поръчки, в сила от 15.04.2016 г.
  • Срокове и етапи за въвеждане в действие на новите правила по Закона за обществените поръчки
  • Възложители на обществени поръчки – статут, видове, особености; централизирано възлагане.
  11:00 Кафе-пауза
  11:30
  • Видове процедури за възлагане  на обществени поръчки, специфични особености на отделните видове процедури за възлагане на обществени поръчки по новия ЗОП
  • Прогнозна стойност и ред за възлагане, избор на процедура и подготовка на документация, нови моменти при съставяне на методиките и показателите за оценка етапи на провеждане, правила при обявяване, работата на комисия, избора на изпълнител; сключване на договор и нови основания за изменение.
  13:00 Обедна почивка
  14:00
  •  Изискване за публичност и прозрачност при откриване и провеждане на процедурите – профил на купувача, регистър на обществените поръчки.
  • Новите правила за обжалване на актовете на възложителите; допустимост на жалбата, правен интерес, разноски, временна мярка и предварително изпълнение; права и задължения на страните в производството по обжалване.
  • Правомощия на КЗК.
  15:30 Кафе-пауза
  16:00
  • Основания за отмяна на обжалваното решение или действие; съществени и несъществени нарушения.
  • Действия, които следва да бъдат предприети след отмяна на обжалвано решение на възложителя.
  • Административно-наказателна отговорност по новия ЗОП; субекти; видове административни нарушения; налагане на административни наказания.
  17:30 Въпроси и дискусия.

Контакти