+359886575720 / +359882272125

СФУК - Система за финансово управление и контрол в учебните заведения - прилагане, задължения и практики.

СФУК - Система за финансово управление и контрол в учебните заведения - прилагане, задължения и практики.

Специализиран семинар за бюджетни организации!

Резюме

Темата е свързана с една от най-трудните и отговорни дейности, с които Ви се налага да се занимавате, като ръководители на организацията Ви. Финансовото управление и контрол е цялостен процес, интегриран в дейността на публичните организации, който се осъществява чрез специализирани системи, включващи политики и процедури, с които да се осигури разумна увереност, че целите на организациите са постигнати. Изхождайки от това, Вие следва да разполагате своевременно с достоверна и актуална информация, както и с практически съвети и насоки от професионалисти с дългогодишен опит в тази област. На предстоящия семинар ще се запознаете с особеностите и най-проблематичните теми при прилагането на система за финансово управление и контрол.
Цели на обучението:
 • Да спести време и усилия при подготовката на отчетната документация;
 • Да подобри функционалността на СФУК в организацията Ви;
 • Да се отстранят пропуските при прилагането на СФУК.
 • Да актуализират знанията си:за нормативните изисквания и принципите за прозрачно и ефективно управление на институцията;за видовете контрол, целите, съдържанието и елементите на системата за финансово управление и контрол;
 • Да повишат и задълбочат знанията и уменията си за законосъобразно, целесъобразно и прозрачно разходване и отчитане на финансови средства;
 • Да усъвършенстват и разширят уменията си за разработване и прилагане на СФУК в образователната институция;
 • Да усъвършенстват и развият уменията си да противодействат на незаконни, корупционни и други прояви.

Целева аудитория:
 • директори и заместник-директори на бюджетни организации;
 • счетоводители и служители, работещи със СФУК.
  Практическа насоченост: Обучението е с практическа приложимост и се провежда от доказан експерт и ПРАКТИК в тази област, които ежедневно се сблъскват с Вашите проблеми и въпроси.
  Акценти:
 • Бюджетно счетоводство и счетоводни операции.
 • Годишно счетоводно приключване за 2019 г.
 • Изготвяне на ГФО за 2019 г.
 • Закон за Сметната палата.
 • Финансов офит.
 • Новости в закона за система за финансово управление и контрол.
Ценови пакети: Икономичен Стандарт ..Бизнес
    Best Seller  Не е наличен
Участие в целия курс да да
Консултации и въпроси към лектора да да
Удостоверение за преминат курс да да
Кафе-паузи да да
Wi-Fi интернет да да
Материал на електронен и хартиен носител да
 .
Редовна такса за участие:  180 лв.  220 лв.
 
Ранно записване до 15.11.2019 г.  - 180 лв.  
.Цените са крайни, с вкл. 20% ДДС

РЕГИСТРАЦИЯ За да се регистрирате, натиснете бутона „ЗАПАЗИ СВОЕТО МЯСТО“ . При успешна регистрация ще получите потвърдителен имейл с фактура в рамките на работния ден.
МАТЕРИАЛИТЕ Включени са в пакет „Стандарт“ и включват на хартиен и електронен носител:
 • Нормативни актове -  Закон за финансовото управление и контрол.
 • Примерни образци.
 • Контроли документооборот.
 • Примерни рисков.
 • Презентация.
 • Практически акценти при прилагане на СФУК.

ВАЖНО
 • Цените са крайни за един участник. При групи се свържете с нас.
 • Начин на плащане: по банков път по предварително издадена от нас фактура.

!!! Местата са ограничени !!! Моля, не превеждайте пари без да сте получили официално потвърждение с фактура !!!


ГАРАНЦИЯ 

“Застраховани сте” като получавате нашата гаранция, че всички теми ще бъдат преминати. В случай, че времето не стигне да бъдат обсъдени всички обявени теми, нашите лектори ще запишат видео обучение с пропуснатите теми и те ще Ви бъдат предоставени възможно най-скоро. По този начин ще бъдете сигурни, че нищо няма да изпуснете.

 

Лектори

Място

гр. София

гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО

гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО

Хотел Бест Уестърн Експо Плюс се намира на адрес: гр. София, бул. "Цариградско шосе" № 149. Бизнес хотел, който се намира само на няколко минути от Летище София и недалеч от центъра на града. Хотелът е в непосредствена близост до Интер Експо и Конгресен Център.

Програма

 • Ден 1
  9:00 Регистрация на участниците
  09:30
  • Бюджетно счетоводство в училищата и детските градини.
  • Счетоводни операции, свързани с дейностите в образованието.
  • Годишно счетоводно приключване за 2019 г.
  11:00 Кафе-пауза
  11:30
  • Изготвяне на ГФО за 2019 г. – основни насоки.
  • Практически примери.
  • Въпроси и отговори.
  13:00 Обедна почивка
  14:00
  • Закон за Сметната палата.
  • Видове одит.
  • Финансов одит в училищата и детските градини
  15:30 Кафе-пауза
  16:00
  • Финансов контрол;
  • Системи за финансово управление и контрол в ПС – промените в Закона за финансовото управление и контрол.
  • Наредбата за формата, съдържанието, сроковете, реда и начина за представяне на информация по чл. 8, ал. 1 от Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор – коментар на новите моменти свързани с приетата през м. септември наредба и проекта на въпросника за самооценка на вътрешния контрол;
  • Въпроси и отговори
  17:30 Дискусия. Закриване на обучението

Контакти

гр. София 1172
ж.к. Дианабад, ул. Васил Калчев 2, Офис - Партер