+359886575720 / +359882272125

Николай Дерилов

Николай Дерилов има магистърска степен по административен мениджмънт от НБУ. Завършил е още Психология в СУ „Св. Климент Охридски“, специализирал е социална психология.

Освен това има магистърски степени по Педагогика и История. Има повече от 20 години опит като лектор/трейнер по мениджмънт и лидерство, „меки“ умения, консултант и ментор. Лектор е в ИПА /институт за публична администрация/, провежда обучения по персонален, административен и стратегически мениджмънт, управление на човешките ресурси, управление на проекти, повече от 20 различни теми в посочените по-горе области. Завършил е обучение за обучаващ и владее интерактивния подход в провеждането на обучения - модела на Колб и Меландър. Има опит в организирането и провеждането на ЦО /Център за оценка/ и ЦР /Център за развитие/. Сертифициран оценител за работа в ЦО и ЦР. Провежда обучения за обучаващи. Подготвил е повече от 200 преподаватели и е провел над 250 обучения. Експерт в мениджмънта, обучението, кариерното развитие и оценяването. Професионален опит:
  • Има опит като експерт в различни проекти;
  • Ръководител на проекти по ОПАК;
  • Консултант и ментор по мениджмънт;
  • Кариерен консултант с международно признат сертификат;
  • През периода 1999 – 2003г. – психолог и директор на Център за преквалификация;
  • От септември 2008г. до януари 2014г. началник отдел „Обучение и развитие“, а понастоящем началник отдел „Оценяване и развитие“ в ЦУ на НАП;
  • Лектор в ИПА;

Лектори

Д-р Марина Желябова

Д-р Кирил Пенчев

Екип от лектори и експерти ЗБУТ

Гл. ас. д-р инж. Росица Накова

Хилда Христова

Христина Христова

Екип от лектори

Снежана Иванова

Иван Вълев

Доц. д-р. инж. Димитър Баев

Д-р инж. Надя Николова-Деме

Лияна Аджарова

Инж. Снежана Тодорова

Д-р инж. Здравко Георгиев

Огнян Младенов

Христо Христов

Мартин Войнов

Методи Нейков

Петър Петров

Детелина Великова

Весна Ненчева

Сандра Алексиева

Орлин Баев

Дора Прангаджийска

Андриан Георгиев

Д-р Райна Стоянова

адв. Станислава Стоицева

Доротея Никова

Жюстин Томс

Николай Дерилов

Борислава Борисова

Иван Карапенев

Даниела Анева

Д-р по икономика Таня Ангелова

Мария Цветанова

доц. д-р Албена Танева

Йордан Димитров

Калоян Стефанов

Димитър Благоев

Калоян Харалампиев

Красимир Вълчев

юрисконсулт Асен Илиев

инж. Мария Райчева

доц. Мария Славова

Пепа Хаджиева

проф. Тодор Танев

съдия Весела Павлова

д-р Димитър Софиянски

доц. д-р Милена Стефанова

инж. Веселин Попов

адв. Светлана Нейкова

Иван Нейков