+359886575720 / +359882272125

Д-р Марина Желябова

Завършила медицина, след това втора магистратура по Трудова медицина и работоспособност и трета по Обществено здраве и здравен мениджмънт. 

Специалист по Трудова медицина и защитен дисертационен труд на тема "Оценка и управление на специфичните здравни рискове сред работещи в центрове за спешна медицинска помощ в България".  

Доцент към катедра "Трудова медицина", МУ - София. 

Участвала е в множество научни форуми и научни проекти. 

Автор на над 60 научни публикации в областта на трудовата медицина в България и чужбина "Ръководство за намаляване на здравните рискове сред работещи в среда с висок психосоциален риск" и съавтор на учебник "Хигиена. Медицинска екология. Трудова медицина". 

Член на: Български лекарски съюз, Българско академично дружество по трудова медицина, Българско токсикологично дружество, Международна организация по трудова медицина (ICOH).

Лектори

Д-р Марина Желябова

Д-р Кирил Пенчев

Екип от лектори и експерти ЗБУТ

Гл. ас. д-р инж. Росица Накова

Хилда Христова

Христина Христова

Екип от лектори

Снежана Иванова

Иван Вълев

Доц. д-р. инж. Димитър Баев

Д-р инж. Надя Николова-Деме

Лияна Аджарова

Инж. Снежана Тодорова

Д-р инж. Здравко Георгиев

Огнян Младенов

Христо Христов

Мартин Войнов

Методи Нейков

Петър Петров

Детелина Великова

Весна Ненчева

Сандра Алексиева

Орлин Баев

Дора Прангаджийска

Андриан Георгиев

Д-р Райна Стоянова

адв. Станислава Стоицева

Доротея Никова

Жюстин Томс

Николай Дерилов

Борислава Борисова

Иван Карапенев

Даниела Анева

Д-р по икономика Таня Ангелова

Мария Цветанова

доц. д-р Албена Танева

Йордан Димитров

Калоян Стефанов

Димитър Благоев

Калоян Харалампиев

Красимир Вълчев

юрисконсулт Асен Илиев

инж. Мария Райчева

доц. Мария Славова

Пепа Хаджиева

проф. Тодор Танев

съдия Весела Павлова

д-р Димитър Софиянски

доц. д-р Милена Стефанова

инж. Веселин Попов

адв. Светлана Нейкова

Иван Нейков