+359886575720 / +359882272125

Димитър Благоев

Димитър Благоев е социолог, главен асистент в катедра "Социология" на Философски факултет на СУ "Св. Климент Охридски".

Преподавателските и научноизследователските му интереси са в областите на социалната стратификация, образователните политики, медиите и гражданското общество. Участвал е като ръководител и член на изследователски екипи в над двадесет социологически и социални изследвания в посочените области на тематичен интерес. Последни публикации:
  • "Процеси на стратификационна трансформация в България след 1989 г.: Методологически предизвикателства и социо-исторически контексти на динамизацията на социалния живот." (2009);
  • "Житейски шансове и статусна динамика." (2008).

Лектори

Д-р Марина Желябова

Д-р Кирил Пенчев

Екип от лектори и експерти ЗБУТ

Гл. ас. д-р инж. Росица Накова

Хилда Христова

Христина Христова

Екип от лектори

Снежана Иванова

Иван Вълев

Доц. д-р. инж. Димитър Баев

Д-р инж. Надя Николова-Деме

Лияна Аджарова

Инж. Снежана Тодорова

Д-р инж. Здравко Георгиев

Огнян Младенов

Христо Христов

Мартин Войнов

Методи Нейков

Петър Петров

Детелина Великова

Весна Ненчева

Сандра Алексиева

Орлин Баев

Дора Прангаджийска

Андриан Георгиев

Д-р Райна Стоянова

адв. Станислава Стоицева

Доротея Никова

Жюстин Томс

Николай Дерилов

Борислава Борисова

Иван Карапенев

Даниела Анева

Д-р по икономика Таня Ангелова

Мария Цветанова

доц. д-р Албена Танева

Йордан Димитров

Калоян Стефанов

Димитър Благоев

Калоян Харалампиев

Красимир Вълчев

юрисконсулт Асен Илиев

инж. Мария Райчева

доц. Мария Славова

Пепа Хаджиева

проф. Тодор Танев

съдия Весела Павлова

д-р Димитър Софиянски

доц. д-р Милена Стефанова

инж. Веселин Попов

адв. Светлана Нейкова

Иван Нейков