+359886575720 / +359882272125

Йордан Димитров

Йордан Димитров има магистърска степен по Икономикс от Университета за национално и световно стопанство и бакалавърска степен по финанси. Освен това е преминал едногодишна специализация по стратегическо управление в университетите Georgetown и George Washington University в Washington, DC, USA. Експерт по проблемите на проектното управление, стратегическото планиране, мониторинг и оценка на програми и проекти и институционално изграждане.

Професионален опит:
  • Управлявал е проекти, финансирани от Европейския съюз, Световна банка, ПРООН и други;
  • Kонсултант на Министерство на труда и социалната политика по изготвяне на Националният план за развитие 2000-2007;
  • Kонсултант на Оперативната програма за развитие на човешките ресурси 2007-2013;
  • Разработва и стартира Правителствен гаранционния фонд за микро-кредитиране на стойност 20 милиона лева в подкрепа на микро предприемачеството в България;
  • Бил е лектор по управление на проекти, стратегическо планиране и европейски структурни фондове в обучения финансирани от Международния център за обучение в Торино към Международната организация по труда, Програмата на ООН за развитие, Американски университет в България и други;
  • От септември 2004 г. е ръководител програми в Балкански институт по труда и социалната политика.
Член на:
  • Project Management Institute, Newton Square, PA, USA – най-голямата неправителствена организация в света, работеща по въпросите на управлението на проекти;
  • Българска Макроикономическа Асоциация, София, България – неправителствена организация, работеща в сферата на макроикономическата теория и практика;
  • Kонсултант на Оперативната програма за развитие на човешките ресурси 2007-2013;

Лектори

Д-р Марина Желябова

Д-р Кирил Пенчев

Екип от лектори и експерти ЗБУТ

Гл. ас. д-р инж. Росица Накова

Хилда Христова

Христина Христова

Екип от лектори

Снежана Иванова

Иван Вълев

Доц. д-р. инж. Димитър Баев

Д-р инж. Надя Николова-Деме

Лияна Аджарова

Инж. Снежана Тодорова

Д-р инж. Здравко Георгиев

Огнян Младенов

Христо Христов

Мартин Войнов

Методи Нейков

Петър Петров

Детелина Великова

Весна Ненчева

Сандра Алексиева

Орлин Баев

Дора Прангаджийска

Андриан Георгиев

Д-р Райна Стоянова

адв. Станислава Стоицева

Доротея Никова

Жюстин Томс

Николай Дерилов

Борислава Борисова

Иван Карапенев

Даниела Анева

Д-р по икономика Таня Ангелова

Мария Цветанова

доц. д-р Албена Танева

Йордан Димитров

Калоян Стефанов

Димитър Благоев

Калоян Харалампиев

Красимир Вълчев

юрисконсулт Асен Илиев

инж. Мария Райчева

доц. Мария Славова

Пепа Хаджиева

проф. Тодор Танев

съдия Весела Павлова

д-р Димитър Софиянски

доц. д-р Милена Стефанова

инж. Веселин Попов

адв. Светлана Нейкова

Иван Нейков