+359886575720 / +359882272125

юрисконсулт Асен Илиев

Завършил магистърска степен "Право" и бакалавърска "Счетоводство и контрол" в УНСС. Професионален опит:
  • Работил като старши юрисконсулт в Дирекция "Социално подпомагане", Регионална дирекция за социално подпомагане София–град, а от 2007 година в Министерство на труда и социалната политика;
  • Работи по изготвянето на обществени поръчки, дава консултации за провеждането им, както и изработва практика и вътрешни правила за провеждане на обществени поръчки в Министерство на труда и социалната политика;
  • Участвал като член на комисия за избор на изпълнител по обявени обществени поръчки и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити, както и председател на посочени комисии;
  • Консултира, изготвя, участва и провежда обществени поръчки, обявени по реда на Закона за обществените поръчки и Наредба за възлагане на малки обществени поръчки;
  • В момента е началник отдел "Обществени поръчки" към БНТ.

Лектори

Д-р Марина Желябова

Д-р Кирил Пенчев

Екип от лектори и експерти ЗБУТ

Гл. ас. д-р инж. Росица Накова

Хилда Христова

Христина Христова

Екип от лектори

Снежана Иванова

Иван Вълев

Доц. д-р. инж. Димитър Баев

Д-р инж. Надя Николова-Деме

Лияна Аджарова

Инж. Снежана Тодорова

Д-р инж. Здравко Георгиев

Огнян Младенов

Христо Христов

Мартин Войнов

Методи Нейков

Петър Петров

Детелина Великова

Весна Ненчева

Сандра Алексиева

Орлин Баев

Дора Прангаджийска

Андриан Георгиев

Д-р Райна Стоянова

адв. Станислава Стоицева

Доротея Никова

Жюстин Томс

Николай Дерилов

Борислава Борисова

Иван Карапенев

Даниела Анева

Д-р по икономика Таня Ангелова

Мария Цветанова

доц. д-р Албена Танева

Йордан Димитров

Калоян Стефанов

Димитър Благоев

Калоян Харалампиев

Красимир Вълчев

юрисконсулт Асен Илиев

инж. Мария Райчева

доц. Мария Славова

Пепа Хаджиева

проф. Тодор Танев

съдия Весела Павлова

д-р Димитър Софиянски

доц. д-р Милена Стефанова

инж. Веселин Попов

адв. Светлана Нейкова

Иван Нейков